حالت آزمایشی

TECH فروش ۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳

کمپانی جی پی مورگان : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و امکان ریزش سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) شکل می گیرد ، که در آن موج 3 از (5) به پایان می رسد. در حال حاضر ، یک اصلاح نزولی به عنوان موج چهارم 4 از (5) در حال توسعه است ، که در آن موج a 4 تشکیل شده است ، موج b از 4 به پایان رسیده است و توسعه موج c 4 شروع می شود. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 138.46-129.29 کاهش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات فروش قیمت 167.24 می باشد.

بیشتر