حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۴

کمپانی والت دیسنی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، یک اصلاح نزولی از سطح بالاتر به عنوان موج چهارم (4) ، و موج پنجم (5) ایجاد می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین تر 3 از (5) تشکیل شده است ، اصلاح رو به پایین با موج 4 از (5) به پایان رسیده است و توسعه موج 5 از (5) آغاز شده است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا سطح 202.98–220.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 166.66 می باشد.

بیشتر