حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶

کمپانی بانک آمریکایی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر (3) شکل می گیرد که در آن موج 3 از (3) توسعه می یابد. اکنون ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم 4 (3) تشکیل شده است و موج 5 از (3) در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت تا سطح 47.00-50.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 39.93 می باشد.

بیشتر