حالت آزمایشی

TECH فروش ۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵

کمپانی بانک آمریکایی : تحلیل موج شماری امواج

امکان ریزش سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح 5 بالاتر شکل می گیرد ، که در آن موج (3) 5 توسعه می یابد. در حال حاضر ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم (4) از 5 در حال شکل گیری است ، که در آن موج A از (4) تشکیل شده ، موج B از (4) ایجاد شده است و موج C از (4) در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت به سطوح 35.62-33.26 کاهش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات فروش قیمت 42.93 می باشد.

بیشتر