حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۵

کمپانی بانک آمریکایی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر (3) تشکیل می شود که در آن موج 3 از (3) توسعه می یابد. اکنون ، اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم 4 (3) شکل گرفته و توسعه موج 5 از (3) آغاز شده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت تا سطح 44.50-47.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 37.66 می باشد.

بیشتر