حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵

کمپانی علی بابا : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، اولین موج صعودی سطح 1 بالاتر شکل گرفت و یک اصلاح نزولی به عنوان موج 2 ایجاد شد ، که در آن موج (C) 2 تشکیل شد. در حال حاضر ، توسعه موج سوم 3 آغاز می شود ، که در آن اولین موج ورودی سطح پایین i از 1 از (1) از 3 در حال شکل گیری است. اگر این فرض صحیح باشد ، قیمت به سطوح 232.33-275.28 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 139.26 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪99%‬ فروش
‪1%‬ خرید