حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹

کمپانی اپل : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار 4 ساعته موج سوم سطح بالاتر (3) ایجاد می شود که در آن موج 5 از (3) شکل می گیرد. اکنون موج پنجم سطح پایین تر از 5 در حال توسعه است که در طی آن موج (iii) از v 5 شکل گرفته است ، یک اصلاح به عنوان موج چهارم (IV) از v 5 به پایان رسیده و موج ( v) از v از 5 در حال توسعه است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به میزان 450.00-475.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 356.51 می باشد.

بیشتر