حالت آزمایشی
فروش
0.16
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۶
1.37654
1.37765
0.00000
1.37204
سود
‪-0.18 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37654
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.37765
Take profit
1.37204
فروش
0.12
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۵۱
1.37556
1.37765
0.00000
1.37204
سود
‪-0.25 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37556
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.37765
Take profit
1.37204
فروش
0.23
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۵
1.37454
1.37765
0.00000
1.37204
سود
‪-0.72 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37454
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.72 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
1.37765
Take profit
1.37204
فروش
0.28
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۱۶
1.37407
1.37765
0.00000
1.37204
سود
‪-1.00 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37407
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.00 USD‬
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.37765
Take profit
1.37204