حالت آزمایشی
خرید
0.12
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۰
0.90507
0.90495
0.00000
0.90828
سود
‪-0.02 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90507
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
0.90495
Take profit
0.90828
خرید
0.13
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۰۶
0.66443
0.66596
0.00000
0.66680
سود
‪0.22 USD‬
AUDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66443
Stop loss
0.00000
سود
‪0.22 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
0.66596
Take profit
0.66680
خرید
0.48
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۱
0.90611
0.90523
0.00000
0.90828
سود
‪-0.47 USD‬
USDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90611
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.47 USD‬
حجم معامله
0.48
قیمت فعلی
0.90523
Take profit
0.90828
خرید
0.47
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۳۹
0.66532
0.66596
0.00000
0.66680
سود
‪0.33 USD‬
AUDCHF_S
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66532
Stop loss
0.00000
سود
‪0.33 USD‬
حجم معامله
0.47
قیمت فعلی
0.66596
Take profit
0.66680