حالت آزمایشی
خرید
0.35
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۹
1.20619
1.20694
0.00000
1.20769
سود
‪0.22 USD‬
USDCAD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20619
Stop loss
0.00000
سود
‪0.22 USD‬
حجم معامله
0.35
قیمت فعلی
1.20694
Take profit
1.20769
خرید
0.07
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۴۶
1.20696
1.20694
0.00000
1.20769
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20696
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.20694
Take profit
1.20769
خرید
0.38
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۵
1.20748
1.20694
0.00000
1.20769
سود
‪-0.17 USD‬
USDCAD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20748
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.17 USD‬
حجم معامله
0.38
قیمت فعلی
1.20694
Take profit
1.20769
خرید
0.07
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۳
1.20800
1.20694
0.00000
1.20769
سود
‪-0.06 USD‬
USDCAD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20800
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.20694
Take profit
1.20769
خرید
0.04
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۲
1.20802
1.20694
0.00000
1.20769
سود
‪-0.04 USD‬
USDCAD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20802
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.20694
Take profit
1.20769