حالت آزمایشی
خرید
0.6
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
1792.60
1792.64
0.00
0.00
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1792.60
Stop loss
0.00
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.6
قیمت فعلی
1792.64
Take profit
0.00
خرید
0.45
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۳
1797.41
1792.64
0.00
0.00
سود
‪-2.15 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1797.41
Stop loss
0.00
سود
‪-2.15 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1792.64
Take profit
0.00
خرید
0.45
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۱
1798.18
1792.64
0.00
0.00
سود
‪-2.49 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1798.18
Stop loss
0.00
سود
‪-2.49 USD‬
حجم معامله
0.45
قیمت فعلی
1792.64
Take profit
0.00