حالت آزمایشی
خرید
0.02
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۸
0.90796
0.90744
0.00000
0.00000
سود
‪-1.15 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۰۴:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90796
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.15 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90744
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۱۲
0.90831
0.90744
0.00000
0.00000
سود
‪-1.92 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90831
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.92 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90744
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۲۷
0.90859
0.90744
0.00000
0.00000
سود
‪-2.53 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90859
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.53 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90744
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۳
0.90886
0.90744
0.00000
0.00000
سود
‪-3.13 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90886
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90744
Take profit
0.00000