حالت آزمایشی
کپی
‪676.49 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
‪35.16%‬
‪53.03%‬
0.00
0.00
سود
‪289.72 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪289.72 USD‬
حجم معامله
‪676.49 USD‬
Take profit
0.00