حالت آزمایشی
کپی
‪14.14 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
‪-40.72%‬
‪-62.55%‬
0.00
0.00
سود
‪-85.86 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۰۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-85.86 USD‬
حجم معامله
‪14.14 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪676.21 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
‪35.16%‬
‪51.69%‬
0.00
0.00
سود
‪291.21 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪291.21 USD‬
حجم معامله
‪676.21 USD‬
Take profit
0.00