حالت آزمایشی
فروش
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
1.21333
1.21477
1.25334
1.21254
سود
‪-0.12 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21333
Stop loss
1.25334
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.21477
Take profit
1.21254
خرید
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
1.21448
1.21452
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21448
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
0.85913
0.85931
0.89914
0.85834
سود
‪-0.03 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.85913
Stop loss
0.89914
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.85931
Take profit
0.85834
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
1.21945
1.21452
0.00000
0.00000
سود
‪-0.20 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21945
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.20 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
1.22427
1.21452
0.00000
1.22959
سود
‪-0.40 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22427
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.40 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
1.22959
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
1.22545
1.21452
0.00000
1.22971
سود
‪-0.45 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22545
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
1.22971
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
1.22634
1.21452
0.00000
1.22971
سود
‪-0.49 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22634
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
1.22971
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
1.22886
1.21452
0.00000
1.22976
سود
‪-0.59 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22886
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.59 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.21452
Take profit
1.22976