حالت آزمایشی
فروش
0.12
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
109.298
109.314
113.298
109.208
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.298
Stop loss
113.298
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
109.314
Take profit
109.208
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۵۲
1.21569
1.20849
0.00000
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21569
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
1.21945
1.20849
0.00000
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21945
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
1.22427
1.20849
0.00000
1.22959
سود
‪-0.65 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22427
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.22959
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
1.22545
1.20849
0.00000
1.22971
سود
‪-0.70 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22545
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.22971
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
1.22634
1.20849
0.00000
1.22971
سود
‪-0.74 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22634
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.74 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.22971
خرید
0.05
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
1.22886
1.20849
0.00000
1.22976
سود
‪-0.84 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22886
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.84 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.22976