حالت آزمایشی
خرید
0.12
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۸
1.57235
1.57183
1.53637
1.57495
سود
‪-0.05 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57235
Stop loss
1.53637
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.57183
Take profit
1.57495
فروش
0.1
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۵
0.70608
0.70656
0.74608
0.70528
سود
‪-0.05 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70608
Stop loss
0.74608
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.70656
Take profit
0.70528
خرید
0.11
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
1.57440
1.57183
1.53637
1.57495
سود
‪-0.21 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57440
Stop loss
1.53637
سود
‪-0.21 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.57183
Take profit
1.57495
خرید
0.1
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
1.57637
1.57178
1.53637
1.57495
سود
‪-0.35 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57637
Stop loss
1.53637
سود
‪-0.35 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.57178
Take profit
1.57495