حالت آزمایشی
خرید
0.03
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
118.814
124.986
0.000
0.000
سود
‪173.82 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
118.814
Stop loss
0.000
سود
‪173.82 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
124.986
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۲۱
117.972
125.014
0.000
0.000
سود
‪-198.27 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۰۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
117.972
Stop loss
0.000
سود
‪-198.27 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
125.014
Take profit
0.000