حالت آزمایشی
خرید
20
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۵
1.37778
1.37532
0.00000
0.00000
سود
‪-49.20 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37778
Stop loss
0.00000
سود
‪-49.20 USD‬
حجم معامله
20
قیمت فعلی
1.37532
Take profit
0.00000
خرید
20
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۴
151.827
151.961
0.000
0.000
سود
‪24.26 USD‬
GBPJPY_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
151.827
Stop loss
0.000
سود
‪24.26 USD‬
حجم معامله
20
قیمت فعلی
151.961
Take profit
0.000
فروش
9
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۱
1.37258
1.37543
0.00000
0.00000
سود
‪-25.65 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37258
Stop loss
0.00000
سود
‪-25.65 USD‬
حجم معامله
9
قیمت فعلی
1.37543
Take profit
0.00000
فروش
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۸
1.37258
1.37543
0.00000
0.00000
سود
‪-2.85 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37258
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.85 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.37543
Take profit
0.00000
فروش
10
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۱
151.246
151.992
0.000
0.000
سود
‪-67.51 USD‬
GBPJPY_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
151.246
Stop loss
0.000
سود
‪-67.51 USD‬
حجم معامله
10
قیمت فعلی
151.992
Take profit
0.000
فروش
10
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۰
151.046
151.992
0.000
0.000
سود
‪-85.61 USD‬
GBPJPY_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
151.046
Stop loss
0.000
سود
‪-85.61 USD‬
حجم معامله
10
قیمت فعلی
151.992
Take profit
0.000
فروش
10
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
1.37144
1.37543
0.00000
0.00000
سود
‪-39.90 USD‬
GBPUSD_S
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۷:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37144
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.90 USD‬
حجم معامله
10
قیمت فعلی
1.37543
Take profit
0.00000