حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
106.487
106.567
0.000
0.000
سود
‪2.26 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
106.487
Stop loss
0.000
سود
‪2.26 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.567
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
1.07508
1.07711
0.00000
0.00000
سود
‪-13.85 EUR‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۷:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07508
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.85 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.07711
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
0.71512
0.71407
0.00000
0.00000
سود
‪-7.79 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۶:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71512
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.79 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.71407
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
9502.22
11384.51
0.00
0.00
سود
‪-82.61 EUR‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
9502.22
Stop loss
0.00
سود
‪-82.61 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
11384.51
Take profit
0.00
فروش
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
1.15882
1.17383
0.00000
0.00000
سود
‪-63.26 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.15882
Stop loss
0.00000
سود
‪-63.26 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17383
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
1.34066
1.33157
0.00000
0.00000
سود
‪-30.98 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34066
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.98 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.33157
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
0.91057
0.89970
0.00000
0.00000
سود
‪-67.12 EUR‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91057
Stop loss
0.00000
سود
‪-67.12 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89970
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
1.12367
1.17383
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.12367
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17383
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
107.118
106.567
0.000
0.000
سود
‪-23.20 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.118
Stop loss
0.000
سود
‪-23.20 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.567
Take profit
0.000
خرید
0.05
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
107.491
106.567
0.000
0.000
سود
‪-38.72 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.491
Stop loss
0.000
سود
‪-38.72 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.567
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
120.697
125.095
0.000
0.000
سود
‪-179.14 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.697
Stop loss
0.000
سود
‪-179.14 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
125.095
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
1.24526
1.30468
0.00000
0.00000
سود
‪-257.36 EUR‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24526
Stop loss
0.00000
سود
‪-257.36 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.30468
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
1.12300
1.17383
0.00000
0.00000
سود
‪-215.37 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12300
Stop loss
0.00000
سود
‪-215.37 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17383
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
0.94357
0.91753
0.00000
0.00000
سود
‪-118.74 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.94357
Stop loss
0.00000
سود
‪-118.74 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91753
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
1.35943
1.33157
0.00000
1.36813
سود
‪-92.32 EUR‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35943
Stop loss
0.00000
سود
‪-92.32 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.33157
Take profit
1.36813
خرید
1
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۲۳
98.26
103.73
0.00
0.00
سود
‪4.45 EUR‬
#JPM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۷:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
98.26
Stop loss
0.00
سود
‪4.45 EUR‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
103.73
Take profit
0.00
خرید
0.05
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
107.863
106.567
0.000
0.000
سود
‪-56.56 EUR‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
107.863
Stop loss
0.000
سود
‪-56.56 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
106.567
Take profit
0.000
خرید
0.05
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
0.96177
0.91753
0.00000
0.00000
سود
‪-202.71 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96177
Stop loss
0.00000
سود
‪-202.71 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91753
Take profit
0.00000
خرید در
0.1
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
31.307
42.066
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
USCrude_n
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
31.307
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
42.066
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
1.10074
1.17383
0.00000
0.00000
سود
‪-310.74 EUR‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10074
Stop loss
0.00000
سود
‪-310.74 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.17383
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
71.452
76.102
0.000
0.000
سود
‪-393.34 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.452
Stop loss
0.000
سود
‪-393.34 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
76.102
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
0.66395
0.71410
0.00000
0.00000
سود
‪-449.50 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66395
Stop loss
0.00000
سود
‪-449.50 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.71410
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
70.302
76.102
0.000
0.000
سود
‪-243.17 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.302
Stop loss
0.000
سود
‪-243.17 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
76.102
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
70.306
76.102
0.000
0.000
سود
‪-243.01 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
70.306
Stop loss
0.000
سود
‪-243.01 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
76.102
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
0.65315
0.71410
0.00000
0.00000
سود
‪-543.30 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.65315
Stop loss
0.00000
سود
‪-543.30 EUR‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.71410
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
68.404
76.102
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
68.404
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
76.102
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
69.416
76.102
0.000
68.427
سود
‪-279.55 EUR‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
69.416
Stop loss
0.000
سود
‪-279.55 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
76.102
Take profit
68.427
خرید در
0.05
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
0.63076
0.71410
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.63076
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.71410
Take profit
0.00000
فروش در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
0.98078
0.91753
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.98078
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91753
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
0.86982
0.89975
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.86982
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.89975
Take profit
0.00000
خرید در
0.05
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
114.626
125.095
0.000
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
114.626
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
125.095
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
0.64512
0.71410
0.00000
0.63156
سود
‪-308.14 EUR‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64512
Stop loss
0.00000
سود
‪-308.14 EUR‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.71410
Take profit
0.63156
خرید
1
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
38.28
37.67
0.00
0.00
سود
‪-0.73 EUR‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
38.28
Stop loss
0.00
سود
‪-0.73 EUR‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
37.67
Take profit
0.00