حالت آزمایشی
فروش
0.03
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۴
1.37267
1.37213
0.00000
0.00000
سود
‪1.62 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37267
Stop loss
0.00000
سود
‪1.62 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37213
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۳
1.36954
1.37213
0.00000
0.00000
سود
‪-7.77 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36954
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.77 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37213
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۹
141.683
142.157
0.000
0.000
سود
‪-13.72 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.683
Stop loss
0.000
سود
‪-13.72 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
142.157
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۴۸
1.36215
1.37213
0.00000
0.00000
سود
‪-29.94 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36215
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.94 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37213
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۲۹
1.36213
1.37213
0.00000
0.00000
سود
‪-30.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36213
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.00 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37213
Take profit
0.00000