حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
24.515
24.622
24.815
24.425
سود
‪-5.57 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
24.515
Stop loss
24.815
سود
‪-5.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.622
Take profit
24.425
خرید
0.15
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
24.917
24.602
24.367
25.077
سود
‪-241.13 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
24.917
Stop loss
24.367
سود
‪-241.13 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
24.602
Take profit
25.077
خرید
3
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۰
125.16
115.02
0.00
0.00
سود
‪-31.19 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
125.16
Stop loss
0.00
سود
‪-31.19 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
115.02
Take profit
0.00