حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
24.356
24.334
23.806
24.516
سود
‪-1.30 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
24.356
Stop loss
23.806
سود
‪-1.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
24.334
Take profit
24.516
خرید
3
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۰
125.16
115.12
0.00
0.00
سود
‪-30.89 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
125.16
Stop loss
0.00
سود
‪-30.89 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
115.12
Take profit
0.00