حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۷
109.199
109.048
0.000
0.000
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
109.199
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.048
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۸
109.050
109.048
0.000
106.939
سود
-0.08 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.050
Stop loss
0.000
سود
-0.08 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.048
Take profit
106.939