حالت آزمایشی
فروش
0.04
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۰۷
1487.80
1517.26
0.00
1474.57
سود
-118.64 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1487.80
Stop loss
0.00
سود
-118.64 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1517.26
Take profit
1474.57
خرید
0.05
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
1544.74
1516.68
0.00
0.00
سود
-141.30 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.74
Stop loss
0.00
سود
-141.30 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1516.68
Take profit
0.00
فروش
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۹
1315.09
1517.26
0.00
1305.00
سود
-202.37 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1315.09
Stop loss
0.00
سود
-202.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1517.26
Take profit
1305.00