حالت آزمایشی
فروش
0.04
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۲۱
1464.30
1488.25
0.00
0.00
سود
-96.60 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1464.30
Stop loss
0.00
سود
-96.60 USD
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1488.25
Take profit
0.00
خرید
0.05
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
1544.74
1488.12
0.00
1544.89
سود
-284.10 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1544.74
Stop loss
0.00
سود
-284.10 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1488.12
Take profit
1544.89
فروش
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۹
1315.09
1488.25
0.00
1305.00
سود
-173.36 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1315.09
Stop loss
0.00
سود
-173.36 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1488.25
Take profit
1305.00