حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۱۶
1.10094
1.10016
0.00000
0.00000
سود
‪0.65 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10094
Stop loss
0.00000
سود
‪0.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10016
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
0.70692
0.70380
0.00000
0.00000
سود
‪3.19 USD‬
AUDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70692
Stop loss
0.00000
سود
‪3.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70380
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۲
1.56026
1.56316
0.00000
0.00000
سود
‪2.02 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56026
Stop loss
0.00000
سود
‪2.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.56316
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۱۰
1743.40
1745.38
0.00
0.00
سود
‪1.78 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1743.40
Stop loss
0.00
سود
‪1.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1745.38
Take profit
0.00
فروش
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۵۹
109.744
109.060
0.000
0.000
سود
‪6.17 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.744
Stop loss
0.000
سود
‪6.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.060
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
151.689
149.983
0.000
0.000
سود
‪15.44 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
151.689
Stop loss
0.000
سود
‪15.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
1.36882
1.37523
0.00000
0.00000
سود
‪-6.51 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36882
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37523
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۲
1.79174
1.79903
0.00000
0.00000
سود
‪-5.77 USD‬
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۸:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.79174
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.77 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.79903
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۰۴
0.85817
0.86896
0.00000
0.00000
سود
‪14.64 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85817
Stop loss
0.00000
سود
‪14.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86896
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۱۶
1.28931
1.26608
0.00000
0.00000
سود
‪25.03 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28931
Stop loss
0.00000
سود
‪25.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.26608
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۴۰
1784.13
1745.38
0.00
0.00
سود
‪-38.95 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1784.13
Stop loss
0.00
سود
‪-38.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1745.38
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
141.900
149.983
0.000
141.250
سود
‪-74.31 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.900
Stop loss
0.000
سود
‪-74.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
141.250
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
141.800
149.983
0.000
141.250
سود
‪-75.23 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.800
Stop loss
0.000
سود
‪-75.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
141.250
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
141.784
149.983
0.000
141.250
سود
‪-75.38 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.784
Stop loss
0.000
سود
‪-75.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
141.250
فروش
0.01
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
139.385
149.983
0.000
0.000
سود
‪-97.37 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.385
Stop loss
0.000
سود
‪-97.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
136.182
149.983
0.000
136.000
سود
‪-126.74 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
136.182
Stop loss
0.000
سود
‪-126.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
136.000
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
134.486
149.983
0.000
134.300
سود
‪-142.29 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
134.486
Stop loss
0.000
سود
‪-142.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
134.300
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
134.490
149.983
0.000
134.400
سود
‪-142.26 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
134.490
Stop loss
0.000
سود
‪-142.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
134.400
فروش
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
137.187
149.983
0.000
136.750
سود
‪-117.53 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
137.187
Stop loss
0.000
سود
‪-117.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.983
Take profit
136.750