حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
151.689
151.480
0.000
0.000
سود
‪1.72 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
151.689
Stop loss
0.000
سود
‪1.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
1.36882
1.38928
0.00000
0.00000
سود
‪-20.56 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۱:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36882
Stop loss
0.00000
سود
‪-20.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.38928
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
141.900
151.480
0.000
141.250
سود
‪-88.06 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.900
Stop loss
0.000
سود
‪-88.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
141.250
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
141.800
151.480
0.000
141.250
سود
‪-88.98 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.800
Stop loss
0.000
سود
‪-88.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
141.250
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
141.784
151.480
0.000
141.250
سود
‪-89.12 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.784
Stop loss
0.000
سود
‪-89.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
141.250
فروش
0.01
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
139.385
151.480
0.000
0.000
سود
‪-111.13 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.385
Stop loss
0.000
سود
‪-111.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
136.182
151.480
0.000
136.000
سود
‪-140.50 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
136.182
Stop loss
0.000
سود
‪-140.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
136.000
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
134.486
151.480
0.000
134.300
سود
‪-156.06 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
134.486
Stop loss
0.000
سود
‪-156.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
134.300
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
134.490
151.480
0.000
134.400
سود
‪-156.02 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
134.490
Stop loss
0.000
سود
‪-156.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
134.400
فروش
0.01
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
137.187
151.480
0.000
136.750
سود
‪-131.28 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
137.187
Stop loss
0.000
سود
‪-131.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
151.480
Take profit
136.750