حالت آزمایشی
فروش
0.05
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۰
1.84911
1.83572
0.00000
1.82356
سود
0.4638
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.84911
Stop loss
0.00000
سود
0.46 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.83572
Take profit
1.82356
خرید
0.1
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
0.66238
0.65508
0.00000
0.69983
سود
-0.73
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66238
Stop loss
0.00000
سود
-0.73 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.65508
Take profit
0.69983
خرید
0.1
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
0.89124
0.87947
0.00000
0.90113
سود
-0.8757
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89124
Stop loss
0.00000
سود
-0.88 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.87947
Take profit
0.90113
خرید
0.3
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
0.89723
0.87947
0.00000
0.90141
سود
-3.9641
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89723
Stop loss
0.00000
سود
-3.96 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.87947
Take profit
0.90141
خرید
0.3
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
0.89793
0.87947
0.00000
0.90141
سود
-4.1204
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89793
Stop loss
0.00000
سود
-4.12 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.87947
Take profit
0.90141
کپی
0.00 USD
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۵۶
33.65%
-79.45%
0.00
0.00
سود
85.28
Komeng86
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۵۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
85.28 USD
حجم معامله
0.00 USD
Take profit
0.00