حالت آزمایشی
خرید
0.1
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
0.66238
0.63779
0.00000
0.69983
سود
-2.46 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۱۷:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66238
Stop loss
0.00000
سود
-2.46 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.63779
Take profit
0.69983
خرید
0.1
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
0.89124
0.84715
0.00000
0.90113
سود
-3.32 USD
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89124
Stop loss
0.00000
سود
-3.32 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.84715
Take profit
0.90113
خرید
0.3
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
0.89723
0.84715
0.00000
0.90141
سود
-11.31 USD
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89723
Stop loss
0.00000
سود
-11.31 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.84715
Take profit
0.90141
خرید
0.3
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
0.89793
0.84715
0.00000
0.90141
سود
-11.47 USD
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89793
Stop loss
0.00000
سود
-11.47 USD
حجم معامله
0.3
قیمت فعلی
0.84715
Take profit
0.90141