حالت آزمایشی
خرید
0.03
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۶
1.17698
1.17426
0.00000
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17698
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17426
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
1.17698
1.17426
0.00000
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17698
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17426
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
1.17698
1.17426
0.00000
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17698
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.46 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17426
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
1.16700
1.17428
0.00000
1.16148
سود
‪-22.14 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16700
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.14 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17428
Take profit
1.16148
فروش
0.03
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
1.16352
1.17428
0.00000
1.16238
سود
‪-32.58 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.16352
Stop loss
0.00000
سود
‪-32.58 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17428
Take profit
1.16238