حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۹
1.21792
1.21738
0.00000
1.21992
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21792
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21738
Take profit
1.21992
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۷
1.21559
1.21764
0.00000
1.21359
سود
‪-0.02 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21559
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21764
Take profit
1.21359
خرید
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۰
0.77275
0.77190
0.00000
0.77475
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77275
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77190
Take profit
0.77475
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
0.77208
0.77212
0.00000
0.77008
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77208
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77212
Take profit
0.77008
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۶
1.20714
1.20850
0.00000
1.20514
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20714
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20850
Take profit
1.20514
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۸
132.290
132.426
0.000
132.090
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.290
Stop loss
0.000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.426
Take profit
132.090
خرید
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
1.20924
1.20828
0.00000
1.21124
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20924
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20828
Take profit
1.21124
خرید
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۵
132.345
132.398
0.000
132.545
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.345
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.398
Take profit
132.545
کپی
‪101.14 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
‪-7.33%‬
‪-17.44%‬
0.00
0.00
سود
‪1.17 USD‬
GrowthFactor
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1.17 USD‬
حجم معامله
‪101.14 USD‬
Take profit
0.00