حالت آزمایشی
خرید
0.07
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۲
1.20883
1.20849
0.00000
1.21173
سود
‪-0.02 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20883
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.21173
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۳
0.77713
0.77727
0.00000
0.77911
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77713
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77727
Take profit
0.77911
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
1.21360
1.21434
0.00000
1.21560
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21360
Stop loss
0.00000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21434
Take profit
1.21560
فروش
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۲
1.20888
1.20872
0.00000
1.20688
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20888
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20872
Take profit
1.20688
فروش
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
132.590
132.756
0.000
132.440
سود
‪-0.03 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.590
Stop loss
0.000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
132.756
Take profit
132.440
خرید
0.04
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۱
1.21185
1.20849
0.00000
1.21173
سود
‪-0.11 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21185
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.21173
فروش
0.04
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۲
1.21257
1.21454
0.00000
1.21057
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21257
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.21454
Take profit
1.21057
فروش
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۶
0.77508
0.77751
0.00000
0.77358
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77508
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.77751
Take profit
0.77358
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۱۹
132.574
132.730
0.000
132.774
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
132.574
Stop loss
0.000
سود
‪0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.730
Take profit
132.774
خرید
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۵
1.21488
1.20849
0.00000
1.21173
سود
‪-0.11 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21488
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.21173
فروش
0.02
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۸
1.21014
1.21454
0.00000
1.21057
سود
‪-0.09 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21014
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.21454
Take profit
1.21057
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۹
1.21792
1.20849
0.00000
1.21173
سود
‪-0.08 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21792
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20849
Take profit
1.21173
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
0.77208
0.77751
0.00000
0.77358
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77208
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.77751
Take profit
0.77358
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۶
1.20714
1.21454
0.00000
1.21057
سود
‪-0.07 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20714
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21454
Take profit
1.21057
فروش
0.01
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۸
132.290
132.756
0.000
132.440
سود
‪-0.04 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
132.290
Stop loss
0.000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.756
Take profit
132.440
کپی
‪103.69 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
‪-7.33%‬
‪-12.92%‬
0.00
0.00
سود
‪3.72 USD‬
GrowthFactor
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪3.72 USD‬
حجم معامله
‪103.69 USD‬
Take profit
0.00