حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
0.92772
0.92843
0.96270
0.92451
سود
‪-0.86 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92772
Stop loss
0.96270
سود
‪-0.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92843
Take profit
0.92451
فروش
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
0.92521
0.92843
0.96270
0.92451
سود
‪-3.57 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92521
Stop loss
0.96270
سود
‪-3.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92843
Take profit
0.92451
فروش
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
0.92270
0.92843
0.96270
0.92451
سود
‪-6.27 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92270
Stop loss
0.96270
سود
‪-6.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.92843
Take profit
0.92451