حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
0.71443
0.71389
0.74254
0.70665
سود
‪0.44 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71443
Stop loss
0.74254
سود
‪0.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71389
Take profit
0.70665
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۱
0.70866
0.71389
0.74254
0.70665
سود
‪-5.33 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70866
Stop loss
0.74254
سود
‪-5.33 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71389
Take profit
0.70665
فروش
0.01
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۲۴
0.70658
0.71389
0.74254
0.70665
سود
‪-7.41 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70658
Stop loss
0.74254
سود
‪-7.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71389
Take profit
0.70665
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۵۹
0.70455
0.71389
0.74254
0.70665
سود
‪-9.44 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70455
Stop loss
0.74254
سود
‪-9.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71389
Take profit
0.70665
فروش
0.01
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
0.70254
0.71389
0.74254
0.70665
سود
‪-11.45 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70254
Stop loss
0.74254
سود
‪-11.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71389
Take profit
0.70665