حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۲
0.68224
0.68246
0.00000
0.00000
سود
0.12 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68224
Stop loss
0.00000
سود
0.12 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68246
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۷
0.68483
0.68246
0.00000
0.00000
سود
-2.47 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68483
Stop loss
0.00000
سود
-2.47 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68246
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۶
1.10495
1.10251
0.00000
0.00000
سود
-2.54 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10495
Stop loss
0.00000
سود
-2.54 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10251
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶
1.10695
1.10251
0.00000
1.10800
سود
-4.54 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10695
Stop loss
0.00000
سود
-4.54 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10251
Take profit
1.10800
خرید
0.01
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۵۸
0.68692
0.68246
0.00000
0.00000
سود
-4.56 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68692
Stop loss
0.00000
سود
-4.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68246
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۵۱
1.30431
1.30752
0.00000
1.30145
سود
-3.31 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.30431
Stop loss
0.00000
سود
-3.31 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.30752
Take profit
1.30145
خرید
0.01
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۵
0.68769
0.68246
0.00000
0.68950
سود
-5.33 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68769
Stop loss
0.00000
سود
-5.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68246
Take profit
0.68950
خرید
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۲
0.68871
0.68246
0.00000
0.68950
سود
-6.35 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68871
Stop loss
0.00000
سود
-6.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68246
Take profit
0.68950
کپی
35.59 USD
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۹
-48.31%
1.80%
0.00
0.00
سود
6.22 USD
TOK_GAJAH
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
6.22 USD
حجم معامله
35.59 USD
Take profit
0.00