حالت آزمایشی
فروش
0.02
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
1488.24
1498.48
0.00
1470.00
سود
-17.28 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1488.24
Stop loss
0.00
سود
-17.28 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1498.48
Take profit
1470.00
فروش
0.01
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
1439.16
1498.48
0.00
1410.00
سود
-57.56 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1439.16
Stop loss
0.00
سود
-57.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1498.48
Take profit
1410.00
خرید
0.01
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
1.10900
1.09668
0.00000
1.11500
سود
-12.04 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10900
Stop loss
0.00000
سود
-12.04 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09668
Take profit
1.11500
خرید
0.01
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
1.12199
1.09668
0.00000
1.13500
سود
-24.81 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12199
Stop loss
0.00000
سود
-24.81 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09668
Take profit
1.13500
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
1.13065
1.09668
0.00000
0.00000
سود
-33.52 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13065
Stop loss
0.00000
سود
-33.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09668
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
1.13768
1.09668
0.00000
0.00000
سود
-40.61 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13768
Stop loss
0.00000
سود
-40.61 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09668
Take profit
0.00000