حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
1474.61
1484.10
0.00
1455.00
سود
-19.14 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1474.61
Stop loss
0.00
سود
-19.14 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1484.10
Take profit
1455.00
فروش
0.05
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
5.82412
5.92400
0.00000
5.70000
سود
-69.94 USD
USDTRY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
5.82412
Stop loss
0.00000
سود
-69.94 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
5.92400
Take profit
5.70000
فروش
0.02
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
1488.24
1484.10
0.00
1450.00
سود
13.48 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1488.24
Stop loss
0.00
سود
13.48 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1484.10
Take profit
1450.00
فروش
0.01
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
1439.16
1484.10
0.00
1410.00
سود
-42.18 USD
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1439.16
Stop loss
0.00
سود
-42.18 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1484.10
Take profit
1410.00
خرید
0.01
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
1.10900
1.10090
0.00000
1.11500
سود
-7.51 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10900
Stop loss
0.00000
سود
-7.51 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10090
Take profit
1.11500
خرید
0.01
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
1.12199
1.10090
0.00000
1.13500
سود
-20.18 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12199
Stop loss
0.00000
سود
-20.18 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10090
Take profit
1.13500
خرید
0.01
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
1.13065
1.10090
0.00000
0.00000
سود
-28.83 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13065
Stop loss
0.00000
سود
-28.83 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10090
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
1.13768
1.10090
0.00000
0.00000
سود
-35.88 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.13768
Stop loss
0.00000
سود
-35.88 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10090
Take profit
0.00000