حالت آزمایشی
خرید
1
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۵
146.93
141.73
80.00
170.00
سود
-5.45 USD
#DIS
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
146.93
Stop loss
80.00
سود
-5.45 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
141.73
Take profit
170.00