حالت آزمایشی
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۴
141.837
136.649
0.000
0.000
سود
-480.69 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
141.837
Stop loss
0.000
سود
-480.69 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
136.649
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
142.116
136.649
0.000
0.000
سود
-506.43 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.116
Stop loss
0.000
سود
-506.43 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
136.649
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۳
142.373
136.649
0.000
0.000
سود
-530.14 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
142.373
Stop loss
0.000
سود
-530.14 USD
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
136.649
Take profit
0.000