حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۱۸
121.000
120.729
121.600
119.800
سود
2.30 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.000
Stop loss
121.600
سود
2.30 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.729
Take profit
119.800
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۰۷
1.69200
1.68903
1.70392
1.66800
سود
2.07 USD
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.69200
Stop loss
1.70392
سود
2.07 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.68903
Take profit
1.66800
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۷
0.86110
0.86264
0.85700
0.00000
سود
1.78 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86110
Stop loss
0.85700
سود
1.78 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86264
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۸
1.69250
1.68903
1.70750
1.67750
سود
2.45 USD
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.69250
Stop loss
1.70750
سود
2.45 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.68903
Take profit
1.67750
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۱
1.30885
1.30920
1.30180
1.32400
سود
0.17 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30885
Stop loss
1.30180
سود
0.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.30920
Take profit
1.32400
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۹
0.86040
0.86264
0.85200
0.87400
سود
2.69 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86040
Stop loss
0.85200
سود
2.69 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86264
Take profit
0.87400
خرید
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
0.86050
0.86264
0.85150
0.87850
سود
2.56 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86050
Stop loss
0.85150
سود
2.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86264
Take profit
0.87850
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۶
0.64250
0.64087
0.64850
0.63050
سود
1.53 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.64250
Stop loss
0.64850
سود
1.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.64087
Take profit
0.63050
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۷
120.950
120.729
122.000
119.300
سود
1.84 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۲:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.950
Stop loss
122.000
سود
1.84 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.729
Take profit
119.300
فروش در
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۲:۴۰
0.64350
0.64083
0.64800
0.63200
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۲:۴۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.64350
Stop loss
0.64800
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.64083
Take profit
0.63200
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۲
83.000
82.867
83.500
81.150
سود
1.02 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
83.000
Stop loss
83.500
سود
1.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
82.867
Take profit
81.150
فروش در
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۲
83.050
82.862
83.300
82.200
سود
0.00 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
83.050
Stop loss
83.300
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
82.862
Take profit
82.200
فروش
0.01
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۲۶
0.68815
0.68592
0.69875
0.66997
سود
2.13 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68815
Stop loss
0.69875
سود
2.13 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68592
Take profit
0.66997
فروش در
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۲۸
0.90465
0.89796
0.91724
0.88450
سود
0.00 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۲۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.90465
Stop loss
0.91724
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89796
Take profit
0.88450
فروش در
0.02
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۲۵
1.46815
1.45691
1.47473
1.45369
سود
0.00 USD
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۲۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.46815
Stop loss
1.47473
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.45691
Take profit
1.45369
فروش
0.01
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۴
140.128
139.957
142.579
133.109
سود
1.30 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
140.128
Stop loss
142.579
سود
1.30 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
139.957
Take profit
133.109
فروش
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۱۱
1.29431
1.29007
1.32887
1.21689
سود
4.16 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.29431
Stop loss
1.32887
سود
4.16 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.29007
Take profit
1.21689
فروش
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۹
1.69835
1.68903
1.73070
1.62942
سود
6.96 USD
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.69835
Stop loss
1.73070
سود
6.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.68903
Take profit
1.62942
خرید
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۵۸
1.88957
1.88069
1.87164
1.95809
سود
-6.52 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.88957
Stop loss
1.87164
سود
-6.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.88069
Take profit
1.95809
فروش در
0.01
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۲۲
141.412
139.945
143.040
135.028
سود
0.00 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
141.412
Stop loss
143.040
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
139.945
Take profit
135.028
فروش در
0.01
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۲۷
108.847
108.484
109.375
106.625
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۲۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
108.847
Stop loss
109.375
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.484
Take profit
106.625
فروش
0.01
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۷
1.11109
1.11287
1.11854
1.08746
سود
-1.70 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11109
Stop loss
1.11854
سود
-1.70 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11287
Take profit
1.08746
فروش
0.01
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۴
120.934
120.729
122.065
117.868
سود
1.66 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.934
Stop loss
122.065
سود
1.66 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.729
Take profit
117.868
فروش
0.01
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۱۲
109.516
109.713
0.000
0.000
سود
-2.02 USD
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.516
Stop loss
0.000
سود
-2.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.713
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
1.88526
1.88087
0.00000
0.00000
سود
2.93 USD
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.88526
Stop loss
0.00000
سود
2.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.88087
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۸
1.67919
1.68903
0.00000
0.00000
سود
-7.60 USD
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.67919
Stop loss
0.00000
سود
-7.60 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.68903
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۳۲
0.86471
0.86264
0.00000
0.00000
سود
-3.17 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۲۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86471
Stop loss
0.00000
سود
-3.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86264
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۳۴
82.430
82.867
83.371
79.956
سود
-4.64 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
82.430
Stop loss
83.371
سود
-4.64 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
82.867
Take profit
79.956
فروش
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۳۰:۴۷
139.117
139.957
0.000
0.000
سود
-8.44 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.117
Stop loss
0.000
سود
-8.44 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
139.957
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۴۵
108.214
108.484
108.950
107.650
سود
-3.56 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.214
Stop loss
108.950
سود
-3.56 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
108.484
Take profit
107.650
فروش
0.01
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
0.98122
0.98883
1.01122
0.97321
سود
-14.45 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98122
Stop loss
1.01122
سود
-14.45 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98883
Take profit
0.97321
فروش
0.01
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
0.98069
0.98883
1.01069
0.97450
سود
-16.23 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98069
Stop loss
1.01069
سود
-16.23 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98883
Take profit
0.97450