حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
1.22395
1.22290
1.25395
1.22245
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.22395
Stop loss
1.25395
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.22290
Take profit
1.22245
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
79.909
79.991
76.909
80.059
سود
0.00 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
79.909
Stop loss
76.909
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
79.991
Take profit
80.059
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
0.90083
0.89965
0.93083
0.89933
سود
0.00 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.90083
Stop loss
0.93083
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89965
Take profit
0.89933
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
80.109
79.986
83.109
79.959
سود
0.00 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
80.109
Stop loss
83.109
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
79.986
Take profit
79.959
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
130.251
130.354
127.251
130.401
سود
0.00 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
130.251
Stop loss
127.251
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.354
Take profit
130.401
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
1.73187
1.73377
1.70187
1.73337
سود
0.00 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.73187
Stop loss
1.70187
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.73377
Take profit
1.73337
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
0.89883
0.89974
0.86883
0.90033
سود
0.00 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.89883
Stop loss
0.86883
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89974
Take profit
0.90033
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
1.63777
1.63950
1.60777
1.63927
سود
0.00 USD
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.63777
Stop loss
1.60777
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.63950
Take profit
1.63927
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
130.451
130.345
133.451
130.301
سود
0.00 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
130.451
Stop loss
133.451
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.345
Take profit
130.301
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
1.22195
1.22295
1.19195
1.22345
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.22195
Stop loss
1.19195
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.22295
Take profit
1.22345
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
1.73387
1.73357
1.76387
1.73237
سود
0.00 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.73387
Stop loss
1.76387
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.73357
Take profit
1.73237
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
1.63977
1.63943
1.66977
1.63827
سود
0.00 USD
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.63977
Stop loss
1.66977
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.63943
Take profit
1.63827
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
117.892
117.988
114.892
118.042
سود
0.00 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
117.892
Stop loss
114.892
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.988
Take profit
118.042
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
1.10593
1.10687
1.07593
1.10743
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.10593
Stop loss
1.07593
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10687
Take profit
1.10743
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
0.90615
0.90513
0.93615
0.90465
سود
0.00 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.90615
Stop loss
0.93615
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90513
Take profit
0.90465
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
118.092
117.985
121.092
117.942
سود
0.00 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
118.092
Stop loss
121.092
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.985
Take profit
117.942
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
1.10793
1.10685
1.13793
1.10643
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10793
Stop loss
1.13793
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10685
Take profit
1.10643
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
1.20363
1.20484
1.17363
1.20513
سود
0.00 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.20363
Stop loss
1.17363
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20484
Take profit
1.20513
خرید در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
0.90415
0.90518
0.87415
0.90565
سود
0.00 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.90415
Stop loss
0.87415
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90518
Take profit
0.90565
فروش در
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
1.20563
1.20472
1.23563
1.20413
سود
0.00 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.20563
Stop loss
1.23563
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20472
Take profit
1.20413
فروش
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۲۳
1.63857
1.63950
1.66857
1.63707
سود
-0.83 USD
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.63857
Stop loss
1.66857
سود
-0.83 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.63950
Take profit
1.63707
خرید
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۷
117.897
117.985
114.897
118.341
سود
0.62 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.897
Stop loss
114.897
سود
0.62 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.985
Take profit
118.341
خرید
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۵
1.10639
1.10685
1.07639
1.10789
سود
0.36 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۸:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10639
Stop loss
1.07639
سود
0.36 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10685
Take profit
1.10789
خرید
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۱۵
130.301
130.345
127.301
130.451
سود
0.22 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.301
Stop loss
127.301
سود
0.22 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.345
Take profit
130.451
خرید
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۵
1.22291
1.22290
1.19291
1.22441
سود
-0.11 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22291
Stop loss
1.19291
سود
-0.11 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.22290
Take profit
1.22441
خرید
0.01
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۳۶
1.73851
1.73357
1.70851
1.74087
سود
-3.35 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.73851
Stop loss
1.70851
سود
-3.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.73357
Take profit
1.74087
خرید
0.01
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۴:۴۳
1.74022
1.73357
1.71022
1.74087
سود
-4.55 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۴:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.74022
Stop loss
1.71022
سود
-4.55 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.73357
Take profit
1.74087
خرید
0.01
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۴۱
117.859
117.985
114.859
118.341
سود
0.96 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.859
Stop loss
114.859
سود
0.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.985
Take profit
118.341
خرید
0.01
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۴۹
0.90043
0.89965
0.87043
0.90348
سود
-0.82 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90043
Stop loss
0.87043
سود
-0.82 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89965
Take profit
0.90348
خرید
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
0.91141
0.90513
0.88141
0.91896
سود
-8.17 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91141
Stop loss
0.88141
سود
-8.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90513
Take profit
0.91896
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۸:۳۴
72.159
71.966
75.159
71.682
سود
1.02 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۰۸:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.159
Stop loss
75.159
سود
1.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
71.966
Take profit
71.682
خرید
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۳۱
117.997
117.985
114.997
118.341
سود
-0.43 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.997
Stop loss
114.997
سود
-0.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.985
Take profit
118.341
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۵۴
72.122
71.966
75.122
71.682
سود
0.68 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
72.122
Stop loss
75.122
سود
0.68 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
71.966
Take profit
71.682
خرید
0.01
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۳۷
0.90352
0.89965
0.87352
0.90348
سود
-3.17 USD
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۱:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90352
Stop loss
0.87352
سود
-3.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89965
Take profit
0.90348
خرید
0.01
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۰۲
0.91711
0.90513
0.88711
0.91896
سود
-15.19 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۴۲:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91711
Stop loss
0.88711
سود
-15.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90513
Take profit
0.91896
خرید
0.01
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
0.92387
0.90513
0.89387
0.91896
سود
-23.51 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92387
Stop loss
0.89387
سود
-23.51 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.90513
Take profit
0.91896
فروش
0.01
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۶
71.930
71.966
74.930
71.682
سود
-1.33 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۷:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.930
Stop loss
74.930
سود
-1.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
71.966
Take profit
71.682
فروش
0.01
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۲۵
71.533
71.966
74.533
71.682
سود
-5.35 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.533
Stop loss
74.533
سود
-5.35 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
71.966
Take profit
71.682
فروش
0.01
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۹
71.416
71.966
74.416
71.682
سود
-6.45 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.416
Stop loss
74.416
سود
-6.45 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
71.966
Take profit
71.682
خرید
0.01
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۴۷
119.010
117.985
116.010
118.341
سود
-10.02 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.010
Stop loss
116.010
سود
-10.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
117.985
Take profit
118.341