حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۵
0.68594
0.68655
0.68983
0.68128
سود
-1.43 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68594
Stop loss
0.68983
سود
-1.43 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.68655
Take profit
0.68128
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
1.60603
1.60213
1.57850
1.66549
سود
-3.00 USD
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.60603
Stop loss
1.57850
سود
-3.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.60213
Take profit
1.66549
فروش
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۰۲
134.406
134.440
136.735
130.930
سود
-1.16 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
134.406
Stop loss
136.735
سود
-1.16 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
134.440
Take profit
130.930
فروش
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۲۲
1.95488
1.95992
1.96860
1.93622
سود
-6.75 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.95488
Stop loss
1.96860
سود
-6.75 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.95992
Take profit
1.93622
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۲۷
1.23557
1.23456
1.25020
1.20320
سود
0.67 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23557
Stop loss
1.25020
سود
0.67 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.23456
Take profit
1.20320
خرید
0.02
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
0.89009
0.88522
0.88435
0.89939
سود
-12.69 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89009
Stop loss
0.88435
سود
-12.69 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.88522
Take profit
0.89939
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۴
1.22339
1.23456
1.25339
1.21439
سود
-11.59 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22339
Stop loss
1.25339
سود
-11.59 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.23456
Take profit
1.21439
خرید
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۴
0.89538
0.88522
0.86538
0.90065
سود
-12.93 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89538
Stop loss
0.86538
سود
-12.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88522
Take profit
0.90065
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۴۹
1.23586
1.24297
1.26586
1.22485
سود
-7.19 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23586
Stop loss
1.26586
سود
-7.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24297
Take profit
1.22485
خرید
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۴۹
0.89621
0.88522
0.86621
0.90065
سود
-13.96 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89621
Stop loss
0.86621
سود
-13.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88522
Take profit
0.90065
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۲۸
133.528
134.440
136.528
133.378
سود
-8.77 USD
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
133.528
Stop loss
136.528
سود
-8.77 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
134.440
Take profit
133.378
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۹
1.23437
1.24297
1.26437
1.22485
سود
-8.68 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23437
Stop loss
1.26437
سود
-8.68 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24297
Take profit
1.22485
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۵۵
1.22192
1.23456
1.25192
1.21439
سود
-13.07 USD
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22192
Stop loss
1.25192
سود
-13.07 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.23456
Take profit
1.21439
خرید در
0.02
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۲۳
71.942
74.258
69.778
76.597
سود
0.00 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
71.942
Stop loss
69.778
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
74.258
Take profit
76.597
فروش در
0.02
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۷
108.631
108.154
109.557
106.608
سود
0.00 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۵۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
108.631
Stop loss
109.557
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
108.154
Take profit
106.608
فروش
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۶
107.975
108.164
108.901
105.936
سود
-4.44 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
107.975
Stop loss
108.901
سود
-4.44 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
108.164
Take profit
105.936
فروش در
0.02
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۳
0.99607
0.99245
1.00178
0.97954
سود
0.00 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۴۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.99607
Stop loss
1.00178
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.99245
Take profit
0.97954
فروش
0.03
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۵
73.948
74.258
75.284
69.855
سود
-10.93 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
73.948
Stop loss
75.284
سود
-10.93 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
74.258
Take profit
69.855
خرید
0.01
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۲
1.60223
1.60213
1.58327
1.66169
سود
-1.05 USD
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.60223
Stop loss
1.58327
سود
-1.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.60213
Take profit
1.66169
فروش
0.02
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۳۱
0.99233
0.99311
0.99917
0.97929
سود
-3.67 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۳۳:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.99233
Stop loss
0.99917
سود
-3.67 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.99311
Take profit
0.97929
خرید در
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۲:۳۴
1.22144
1.24297
1.21486
1.25210
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۲:۳۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.22144
Stop loss
1.21486
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24297
Take profit
1.25210
فروش
0.01
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
0.98122
0.99311
1.01122
0.97702
سود
-13.87 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98122
Stop loss
1.01122
سود
-13.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.99311
Take profit
0.97702
فروش
0.02
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۲۱
1.22199
1.24297
1.25199
1.22485
سود
-42.01 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۲:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22199
Stop loss
1.25199
سود
-42.01 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.24297
Take profit
1.22485
فروش
0.02
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۵۲
1.22193
1.24297
1.25193
1.22485
سود
-42.13 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.22193
Stop loss
1.25193
سود
-42.13 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.24297
Take profit
1.22485
فروش
0.02
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
117.323
119.019
120.323
118.000
سود
-32.04 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
117.323
Stop loss
120.323
سود
-32.04 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
119.019
Take profit
118.000
خرید
0.01
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۲
0.90587
0.88522
0.87587
0.90065
سود
-26.49 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90587
Stop loss
0.87587
سود
-26.49 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88522
Take profit
0.90065
فروش
0.01
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۵۸
79.673
81.684
82.673
79.523
سود
-19.58 USD
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.673
Stop loss
82.673
سود
-19.58 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
81.684
Take profit
79.523
فروش
0.01
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۷:۴۹
71.528
74.258
74.528
71.378
سود
-27.43 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۳۷:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
71.528
Stop loss
74.528
سود
-27.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
74.258
Take profit
71.378
خرید
0.01
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
1.10989
1.09994
1.07989
1.11310
سود
-13.60 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10989
Stop loss
1.07989
سود
-13.60 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09994
Take profit
1.11310
فروش
0.01
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
0.98069
0.99311
1.01069
0.97702
سود
-15.66 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98069
Stop loss
1.01069
سود
-15.66 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.99311
Take profit
0.97702
خرید
0.01
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۸
1.11331
1.09994
1.08331
1.11310
سود
-17.02 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11331
Stop loss
1.08331
سود
-17.02 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09994
Take profit
1.11310
فروش
0.01
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۳۷
0.97365
0.99311
1.00365
0.97702
سود
-22.75 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۰۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.97365
Stop loss
1.00365
سود
-22.75 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.99311
Take profit
0.97702