حالت آزمایشی
خرید
0.11
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
1807.54
1807.82
0.00
1808.65
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1807.54
Stop loss
0.00
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1807.82
Take profit
1808.65
خرید
0.05
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۱
1.15961
1.16091
0.00000
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15961
Stop loss
0.00000
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.16091
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۱
1.37487
1.37653
0.00000
1.38228
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37487
Stop loss
0.00000
سود
‪0.08 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.37653
Take profit
1.38228
فروش
0.05
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۴
1803.06
1808.37
0.00
0.00
سود
‪-0.27 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1803.06
Stop loss
0.00
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1808.37
Take profit
0.00
فروش
0.05
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۱
1770.98
1808.37
0.00
0.00
سود
‪-1.87 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۰۹:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1770.98
Stop loss
0.00
سود
‪-1.87 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1808.37
Take profit
0.00
فروش
0.89
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۳۱
1.37126
1.37679
0.00000
1.36751
سود
‪-4.92 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37126
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.92 USD‬
حجم معامله
0.89
قیمت فعلی
1.37679
Take profit
1.36751
فروش
0.05
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
23.067
24.562
0.000
22.067
سود
‪-3.74 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
23.067
Stop loss
0.000
سود
‪-3.74 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
24.562
Take profit
22.067
خرید
1
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۹
1.17794
1.16091
0.00000
1.17900
سود
‪-17.03 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.17794
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.03 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.16091
Take profit
1.17900