حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۵
0.71300
0.71484
0.00000
0.72227
سود
‪1.84 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71300
Stop loss
0.00000
سود
‪1.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71484
Take profit
0.72227
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
0.71500
0.71484
0.00000
0.72235
سود
‪-0.16 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71500
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71484
Take profit
0.72235
خرید
0.01
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۴
0.71754
0.71484
0.00000
0.72223
سود
‪-2.70 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71754
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71484
Take profit
0.72223
خرید
0.01
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۰۶
0.72090
0.71484
0.00000
0.72223
سود
‪-6.06 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72090
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71484
Take profit
0.72223
خرید
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۴
0.72619
0.71484
0.00000
0.72231
سود
‪-11.35 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72619
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71484
Take profit
0.72231
کپی
‪49.22 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪282.79%‬
0.00
0.00
سود
‪22.36 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪22.36 USD‬
حجم معامله
‪49.22 USD‬
Take profit
0.00