حالت آزمایشی
فروش
0.02
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۵
2.09201
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.09201
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
کپی
‪21.95 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۱۴
‪166.24%‬
‪171.00%‬
0.00
0.00
سود
‪2.29 USD‬
Rotero26
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۱۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪2.29 USD‬
حجم معامله
‪21.95 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۵۲
2.07009
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۲:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.07009
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۶
2.06381
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.34 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.06381
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.34 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۴۹
2.06130
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.06130
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۲۴
2.06013
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.06013
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۴۲
2.05818
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.05818
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۰۲
2.05430
2.09311
0.00000
0.00000
سود
‪-0.46 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.05430
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.46 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
2.09311
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۵۴
0.84664
0.85305
0.00000
0.84200
سود
‪-0.05 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.84664
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85305
Take profit
0.84200
فروش
0.01
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۰۹
0.84250
0.85305
0.00000
0.84200
سود
‪-0.07 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۶:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.84250
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85305
Take profit
0.84200
کپی
‪21.44 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۱۰
‪9132.70%‬
‪11792.37%‬
0.00
0.00
سود
‪5.25 USD‬
BuIgar
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۱۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪5.25 USD‬
حجم معامله
‪21.44 USD‬
Take profit
0.00