حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۴۲
0.71306
0.70509
0.00000
0.71606
سود
‪-7.97 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71306
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.97 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70509
Take profit
0.71606
کپی
‪8.51 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۰۰
‪53.95%‬
‪26.09%‬
0.00
0.00
سود
‪-1.49 USD‬
PerangSUCI
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-1.49 USD‬
حجم معامله
‪8.51 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪10.76 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪33.20%‬
0.00
0.00
سود
‪0.87 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.87 USD‬
حجم معامله
‪10.76 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪51.29 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
‪195.56%‬
‪202.36%‬
0.00
0.00
سود
‪1.42 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1.42 USD‬
حجم معامله
‪51.29 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪121.09 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۰
‪88.13%‬
‪-100.00%‬
0.00
0.00
سود
‪132.09 USD‬
AKMAL919
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪132.09 USD‬
حجم معامله
‪121.09 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪11.35 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۴۵
‪128.85%‬
‪200.80%‬
0.00
0.00
سود
‪2.72 USD‬
SabilillahFX
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۸:۴۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪2.72 USD‬
حجم معامله
‪11.35 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪7.12 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۷:۵۹
‪104.22%‬
‪149.39%‬
0.00
0.00
سود
‪-1.84 USD‬
ALQASSAM
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۵۷:۵۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-1.84 USD‬
حجم معامله
‪7.12 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪136.32 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
‪46.39%‬
‪105.11%‬
0.00
0.00
سود
‪118.63 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪118.63 USD‬
حجم معامله
‪136.32 USD‬
Take profit
0.00