حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
105.391
106.080
0.000
105.191
سود
‪-0.07 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
105.391
Stop loss
0.000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
106.080
Take profit
105.191
فروش
5.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۴۴
1.09771
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-31.21 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09771
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.21 USD‬
حجم معامله
5.12
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
2.56
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۸
1.09571
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-21.25 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09571
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.25 USD‬
حجم معامله
2.56
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
1.28
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۳
1.09370
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-13.46 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09370
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.46 USD‬
حجم معامله
1.28
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
0.64
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۲
1.09166
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-8.17 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09166
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.17 USD‬
حجم معامله
0.64
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۳
1810.54
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.20 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.54
Stop loss
0.00
سود
‪-1.20 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۶
1810.63
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.21 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.63
Stop loss
0.00
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۲
1810.88
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.24 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.88
Stop loss
0.00
سود
‪-1.24 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۱
1810.95
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.25 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.95
Stop loss
0.00
سود
‪-1.25 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۹
1810.81
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.23 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.81
Stop loss
0.00
سود
‪-1.23 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۱۵
1810.66
1800.53
0.00
1815.00
سود
‪-1.22 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.66
Stop loss
0.00
سود
‪-1.22 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1815.00
خرید
0.03
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۲
1.53734
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.53734
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۸
117.441
116.895
0.000
0.000
سود
‪-0.15 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.441
Stop loss
0.000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
116.895
Take profit
0.000
فروش
0.1
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۱
1800.35
1801.21
0.00
1780.00
سود
‪-0.09 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1800.35
Stop loss
0.00
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1801.21
Take profit
1780.00
فروش
0.32
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۴۹
1.08966
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-4.79 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08966
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.79 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
0.16
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۱۹
1.08765
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-2.75 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08765
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.75 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
0.08
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۷
1.08564
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-1.55 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08564
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.55 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
خرید
0.07
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۸
1.55093
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-1.36 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.55093
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.36 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۸
147.585
149.978
0.000
0.000
سود
‪-1.13 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
147.585
Stop loss
0.000
سود
‪-1.13 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
خرید
0.06
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۷
1.55521
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-1.37 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.55521
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.37 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۵
1.08364
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-0.86 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08364
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.86 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
فروش
0.05
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۸
147.102
149.978
0.000
0.000
سود
‪-1.36 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
147.102
Stop loss
0.000
سود
‪-1.36 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۳۸
1.08165
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-0.48 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08165
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
خرید
0.05
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۱۶
1.56032
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-1.34 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56032
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.34 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
1809.42
1800.53
0.00
1870.00
سود
‪-0.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1809.42
Stop loss
0.00
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1870.00
فروش
0.04
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۳
146.609
149.978
0.000
0.000
سود
‪-1.27 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
146.609
Stop loss
0.000
سود
‪-1.27 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
1.07965
1.10324
0.00000
1.09052
سود
‪-0.26 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07965
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10324
Take profit
1.09052
خرید
0.04
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۵
1.56531
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56531
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۲
1819.76
1800.53
0.00
1860.00
سود
‪-0.38 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1819.76
Stop loss
0.00
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1860.00
خرید
0.04
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۰
1.57031
1.52656
0.00000
0.00000
سود
‪-1.39 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57031
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.39 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.52656
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۴۶
1837.47
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-1.11 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1837.47
Stop loss
0.00
سود
‪-1.11 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
کپی
‪253.33 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۹
‪873.02%‬
‪1091.39%‬
0.00
0.00
سود
‪93.06 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪93.06 USD‬
حجم معامله
‪253.33 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.01
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۳
1788.79
1800.53
0.00
1900.00
سود
‪0.12 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1788.79
Stop loss
0.00
سود
‪0.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1900.00
خرید
0.13
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۶
1800.00
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪0.07 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1800.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.07 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.01
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۵
1843.35
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-0.43 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1843.35
Stop loss
0.00
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.13
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
1820.00
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-2.53 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1820.00
Stop loss
0.00
سود
‪-2.53 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.13
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
1810.00
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-1.23 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.00
Stop loss
0.00
سود
‪-1.23 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.13
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
1825.00
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-3.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1825.00
Stop loss
0.00
سود
‪-3.18 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.03
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
1825.14
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-0.74 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1825.14
Stop loss
0.00
سود
‪-0.74 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.12
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
1835.06
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-4.14 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1835.06
Stop loss
0.00
سود
‪-4.14 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
خرید
0.15
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۳۴
1904.89
1800.53
0.00
1850.00
سود
‪-15.65 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1904.89
Stop loss
0.00
سود
‪-15.65 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1800.53
Take profit
1850.00
فروش
0.05
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
79.698
84.491
0.000
0.000
سود
‪-2.26 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.698
Stop loss
0.000
سود
‪-2.26 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
84.491
Take profit
0.000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
0.75716
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.18 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75716
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.18 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
1.28591
1.25140
0.00000
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28591
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25140
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
1.28535
1.25140
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28535
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25140
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
0.75733
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75733
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
1.34750
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.66 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34750
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
139.600
149.978
0.000
0.000
سود
‪-0.98 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.600
Stop loss
0.000
سود
‪-0.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
1.34876
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34876
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
1.34032
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34032
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
0.70692
0.74320
0.00000
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70692
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74320
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
0.75538
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75538
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
0.75603
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75603
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
0.70770
0.74320
0.00000
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70770
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74320
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
138.678
149.978
0.000
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.678
Stop loss
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
1.34106
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34106
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
0.75471
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.25 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75471
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.25 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
1.33425
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33425
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
1.33036
1.41378
0.00000
0.00000
سود
‪-0.83 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33036
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41378
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
138.101
149.978
0.000
0.000
سود
‪-1.12 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.101
Stop loss
0.000
سود
‪-1.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
149.978
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
0.70344
0.74320
0.00000
0.00000
سود
‪-0.40 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70344
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.74320
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
0.75210
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-0.44 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75210
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.44 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
0.75283
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.31 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75283
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.31 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
0.73990
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.70 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73990
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.70 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
0.74045
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.68 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74045
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.68 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
0.74097
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.67 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74097
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.67 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
0.73902
0.79654
0.00000
0.00000
سود
‪-1.73 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73902
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.73 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.79654
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
125.283
128.991
0.000
124.834
سود
‪-4.19 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.283
Stop loss
0.000
سود
‪-4.19 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
128.991
Take profit
124.834
کپی
‪11.41 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
‪157.95%‬
‪248.79%‬
0.00
0.00
سود
‪1.66 USD‬
EA HANG JEBAT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1.66 USD‬
حجم معامله
‪11.41 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
124.987
128.991
0.000
124.834
سود
‪-4.15 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.987
Stop loss
0.000
سود
‪-4.15 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
128.991
Take profit
124.834
فروش
0.1
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
124.684
128.991
0.000
124.834
سود
‪-4.06 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.684
Stop loss
0.000
سود
‪-4.06 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
128.991
Take profit
124.834
فروش
0.19
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
0.88872
0.93028
0.00000
0.88600
سود
‪-6.31 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88872
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.31 USD‬
حجم معامله
0.19
قیمت فعلی
0.93028
Take profit
0.88600
فروش
0.03
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
1.17131
1.21609
0.00000
0.00000
سود
‪-1.34 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17131
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.34 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21609
Take profit
0.00000
کپی
‪40.83 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪197.96%‬
0.00
0.00
سود
‪12.66 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪12.66 USD‬
حجم معامله
‪40.83 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪32.75 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
‪195.56%‬
‪378.22%‬
0.00
0.00
سود
‪14.26 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪14.26 USD‬
حجم معامله
‪32.75 USD‬
Take profit
0.00