حالت آزمایشی
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۱۹
1763.60
1773.42
0.00
0.00
سود
‪19.64 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1763.60
Stop loss
0.00
سود
‪19.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۸
1766.78
1773.42
0.00
0.00
سود
‪13.28 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1766.78
Stop loss
0.00
سود
‪13.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۸
1773.13
1773.42
0.00
0.00
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1773.13
Stop loss
0.00
سود
‪0.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۰
1773.30
1773.42
0.00
0.00
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1773.30
Stop loss
0.00
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۸
1775.64
1773.42
0.00
0.00
سود
‪-2.22 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1775.64
Stop loss
0.00
سود
‪-2.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۹
133.513
134.044
0.000
0.000
سود
‪-4.94 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
133.513
Stop loss
0.000
سود
‪-4.94 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
134.044
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۰۷
1.68585
1.69102
0.00000
0.00000
سود
‪-3.81 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.68585
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.69102
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۶
1.52182
1.52458
0.00000
0.00000
سود
‪4.07 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.52182
Stop loss
0.00000
سود
‪4.07 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.52458
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
1.52148
1.52458
0.00000
0.00000
سود
‪4.58 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.52148
Stop loss
0.00000
سود
‪4.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.52458
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۴
1.52099
1.52518
0.00000
0.00000
سود
‪-6.18 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.52099
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.52518
Take profit
0.00000
کپی
‪107.85 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۲:۱۲
‪7064.97%‬
‪12579.83%‬
0.00
0.00
سود
‪82.76 USD‬
EXPproject
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۲:۱۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪82.76 USD‬
حجم معامله
‪107.85 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪104.90 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
‪46.39%‬
‪55.29%‬
0.00
0.00
سود
‪8.42 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪8.42 USD‬
حجم معامله
‪104.90 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪10.44 USD‬
۲۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۶:۱۴
‪10.85%‬
‪26.12%‬
0.00
0.00
سود
‪0.60 USD‬
juggernautFX
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۶:۱۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.60 USD‬
حجم معامله
‪10.44 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪132.38 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۵
‪209.55%‬
‪293.41%‬
0.00
0.00
سود
‪40.68 USD‬
suterafx
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪40.68 USD‬
حجم معامله
‪132.38 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۸
1751.11
1773.42
0.00
0.00
سود
‪22.31 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1751.11
Stop loss
0.00
سود
‪22.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۷
1760.92
1773.42
0.00
0.00
سود
‪12.50 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1760.92
Stop loss
0.00
سود
‪12.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1773.42
Take profit
0.00
خرید در
0.01
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۰۹
1730.00
1776.82
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۰۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1730.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
0.00
کپی
‪64.07 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۳۰
‪2048.88%‬
‪931.27%‬
0.00
0.00
سود
‪2.04 USD‬
BuIgar
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۲۴:۳۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪2.04 USD‬
حجم معامله
‪64.07 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪9.64 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۵۷
‪4.47%‬
‪-49.22%‬
0.00
0.00
سود
‪-10.34 USD‬
NurHas
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۵۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-10.34 USD‬
حجم معامله
‪9.64 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۷
120.453
120.854
0.000
0.000
سود
‪3.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
120.453
Stop loss
0.000
سود
‪3.73 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.854
Take profit
0.000
کپی
‪11.56 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۵۲
‪175.32%‬
‪192.84%‬
0.00
0.00
سود
‪1.86 USD‬
PetikJagung
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۵۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪1.86 USD‬
حجم معامله
‪11.56 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۲
‪1119.88%‬
‪16.30%‬
0.00
0.00
سود
‪-91.71 USD‬
BrickFactory
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۴۲
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-91.71 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۶
119.705
120.854
0.000
0.000
سود
‪21.37 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.705
Stop loss
0.000
سود
‪21.37 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.854
Take profit
0.000
فروش
0.09
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۲۵
1741.54
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-317.52 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1741.54
Stop loss
0.00
سود
‪-317.52 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.07
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۵
1739.41
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-261.87 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1739.41
Stop loss
0.00
سود
‪-261.87 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.05
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۳
1736.62
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-201.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1736.62
Stop loss
0.00
سود
‪-201.00 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.05
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۵
1734.97
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-209.25 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1734.97
Stop loss
0.00
سود
‪-209.25 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.02
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۸
1734.37
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-84.90 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1734.37
Stop loss
0.00
سود
‪-84.90 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.04
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۲
1734.54
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-169.12 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1734.54
Stop loss
0.00
سود
‪-169.12 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.04
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۰۳
1732.15
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-178.68 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1732.15
Stop loss
0.00
سود
‪-178.68 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.04
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
1729.75
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-188.28 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1729.75
Stop loss
0.00
سود
‪-188.28 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.02
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۰۲
1725.20
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-103.24 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1725.20
Stop loss
0.00
سود
‪-103.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
فروش
0.02
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۶
1722.57
1776.82
0.00
1730.00
سود
‪-108.50 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1722.57
Stop loss
0.00
سود
‪-108.50 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1776.82
Take profit
1730.00
خرید
0.01
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
119.863
120.854
0.000
122.400
سود
‪9.22 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.863
Stop loss
0.000
سود
‪9.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.854
Take profit
122.400
خرید
0.02
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۱۹
120.411
120.854
0.000
122.400
سود
‪8.24 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
120.411
Stop loss
0.000
سود
‪8.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
120.854
Take profit
122.400
کپی
‪9.98 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۷
‪132.14%‬
‪138.80%‬
0.00
0.00
سود
‪0.03 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
‪9.98 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۱۳
135.060
133.981
0.000
135.200
سود
‪-20.08 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
135.060
Stop loss
0.000
سود
‪-20.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
133.981
Take profit
135.200
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۳
1.70753
1.69044
0.00000
1.71000
سود
‪-12.60 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.70753
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.60 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.69044
Take profit
1.71000
خرید
0.01
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
1.70861
1.69044
0.00000
1.71000
سود
‪-13.40 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.70861
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.69044
Take profit
1.71000
خرید
0.01
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۱
120.745
120.854
0.000
122.400
سود
‪1.01 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
120.745
Stop loss
0.000
سود
‪1.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.854
Take profit
122.400
فروش
0.01
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۳۸
1.51902
1.52518
0.00000
1.51200
سود
‪-4.54 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.51902
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.52518
Take profit
1.51200
فروش
0.01
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
1.51399
1.52518
0.00000
1.51200
سود
‪-8.25 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.51399
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.52518
Take profit
1.51200
فروش
0.01
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۰۸
1.51061
1.52518
0.00000
1.51200
سود
‪-10.74 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.51061
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.52518
Take profit
1.51200
کپی
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۰۴
‪0.00%‬
‪-99.33%‬
0.00
0.00
سود
‪-99.54 USD‬
II
Ira24
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۰۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-99.54 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۰۱
1.50850
1.52518
0.00000
1.51200
سود
‪-12.29 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.50850
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.52518
Take profit
1.51200
فروش
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۳
119.828
120.886
0.000
117.528
سود
‪-9.84 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.828
Stop loss
0.000
سود
‪-9.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۳
119.519
120.886
0.000
117.528
سود
‪-12.71 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.519
Stop loss
0.000
سود
‪-12.71 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
119.162
120.886
0.000
117.528
سود
‪-16.03 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.162
Stop loss
0.000
سود
‪-16.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۳
118.812
120.886
0.000
117.528
سود
‪-19.29 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
118.812
Stop loss
0.000
سود
‪-19.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
کپی
‪59.30 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۳:۳۰
‪29.50%‬
‪19.25%‬
0.00
0.00
سود
‪24.83 USD‬
ScalpingTiger
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۳:۳۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪24.83 USD‬
حجم معامله
‪59.30 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۵
117.141
120.886
0.000
117.528
سود
‪-34.83 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
117.141
Stop loss
0.000
سود
‪-34.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۱
116.926
120.886
0.000
117.528
سود
‪-36.83 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.926
Stop loss
0.000
سود
‪-36.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۸
116.764
120.886
0.000
117.528
سود
‪-38.34 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.764
Stop loss
0.000
سود
‪-38.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۳
116.622
120.886
0.000
117.528
سود
‪-39.66 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.622
Stop loss
0.000
سود
‪-39.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
120.886
Take profit
117.528