حالت آزمایشی
خرید
0.05
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۴۳
1.19009
1.19097
0.00000
1.20763
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19009
Stop loss
0.00000
سود
‪0.04 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.19097
Take profit
1.20763
خرید
0.05
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۳۵
1.39025
1.39141
0.00000
1.40810
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39025
Stop loss
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.39141
Take profit
1.40810
خرید
0.05
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۸
1.40290
1.39141
0.00000
1.40795
سود
‪-0.57 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.40290
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.39141
Take profit
1.40795
خرید
0.05
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۹
1.20488
1.19097
0.00000
1.20682
سود
‪-0.70 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.20488
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.70 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.19097
Take profit
1.20682
کپی
‪51.01 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪303.20%‬
0.00
0.00
سود
‪24.41 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪24.41 USD‬
حجم معامله
‪51.01 USD‬
Take profit
0.00