حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۱
1.70110
1.70077
0.00000
1.69279
سود
‪0.25 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.70110
Stop loss
0.00000
سود
‪0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.70077
Take profit
1.69279
فروش
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۴
1.51852
1.53080
0.00000
1.51105
سود
‪-9.09 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.51852
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.53080
Take profit
1.51105
فروش
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۰۱
1.51346
1.53080
0.00000
1.51105
سود
‪-12.84 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.51346
Stop loss
0.00000
سود
‪-12.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.53080
Take profit
1.51105
فروش
0.01
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۰۱
1.50850
1.53080
0.00000
1.50670
سود
‪-16.51 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.50850
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.53080
Take profit
1.50670
کپی
‪82.65 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
‪19.50%‬
‪-7.58%‬
0.00
0.00
سود
‪-15.89 USD‬
PaduPips
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۳
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-15.89 USD‬
حجم معامله
‪82.65 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۳
119.828
123.836
0.000
117.528
سود
‪-36.69 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.828
Stop loss
0.000
سود
‪-36.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۳
119.519
123.836
0.000
117.528
سود
‪-39.52 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.519
Stop loss
0.000
سود
‪-39.52 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
119.162
123.836
0.000
117.528
سود
‪-42.79 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
119.162
Stop loss
0.000
سود
‪-42.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۴
1.69077
1.70077
0.00000
1.68371
سود
‪-7.40 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.69077
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.70077
Take profit
1.68371
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
1.68517
1.70077
0.00000
1.68371
سود
‪-11.55 USD‬
GBPCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.68517
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.55 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.70077
Take profit
1.68371
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۳
118.812
123.836
0.000
117.528
سود
‪-46.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
118.812
Stop loss
0.000
سود
‪-46.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
کپی
‪107.41 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۳:۳۰
‪29.50%‬
‪32.45%‬
0.00
0.00
سود
‪39.88 USD‬
ScalpingTiger
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۲:۰۳:۳۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪39.88 USD‬
حجم معامله
‪107.41 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۵
117.141
123.836
0.000
117.528
سود
‪-61.30 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
117.141
Stop loss
0.000
سود
‪-61.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۱
116.926
123.836
0.000
117.528
سود
‪-63.27 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.926
Stop loss
0.000
سود
‪-63.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۸
116.764
123.836
0.000
117.528
سود
‪-64.75 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.764
Stop loss
0.000
سود
‪-64.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
فروش
0.01
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۳
116.622
123.836
0.000
117.528
سود
‪-66.05 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.622
Stop loss
0.000
سود
‪-66.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
117.528
کپی
‪1.68 USD‬
۲۴.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۰۸
‪836.18%‬
‪93.17%‬
0.00
0.00
سود
‪-6.96 USD‬
Fifi
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۰۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-6.96 USD‬
حجم معامله
‪1.68 USD‬
Take profit
0.00