حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۷
1.11118
1.11104
0.00000
0.00000
سود
-0.14 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.11118
Stop loss
0.00000
سود
-0.14 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11104
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۶
1.11020
1.11125
0.00000
1.10930
سود
-1.05 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۴:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11020
Stop loss
0.00000
سود
-1.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.11125
Take profit
1.10930
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
109.829
110.100
0.000
0.000
سود
-2.46 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.829
Stop loss
0.000
سود
-2.46 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
109.854
110.100
0.000
0.000
سود
-2.23 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.854
Stop loss
0.000
سود
-2.23 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
109.625
110.100
0.000
0.000
سود
-4.31 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.625
Stop loss
0.000
سود
-4.31 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش در
0.05
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۴
76.500
75.608
0.000
0.000
سود
0.00 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
76.500
Stop loss
0.000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.608
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
109.424
110.100
0.000
0.000
سود
-30.70 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.424
Stop loss
0.000
سود
-30.70 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
121.443
122.338
0.000
0.000
سود
-8.13 USD
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
121.443
Stop loss
0.000
سود
-8.13 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
122.338
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
74.912
75.635
0.000
0.000
سود
-32.83 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
74.912
Stop loss
0.000
سود
-32.83 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.635
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
109.079
110.100
0.000
0.000
سود
-46.37 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۷:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.079
Stop loss
0.000
سود
-46.37 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
108.709
110.100
0.000
0.000
سود
-63.17 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.709
Stop loss
0.000
سود
-63.17 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۴
108.404
110.100
0.000
0.000
سود
-77.02 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.404
Stop loss
0.000
سود
-77.02 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
110.100
Take profit
0.000
فروش
0.05
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
74.490
75.635
0.000
0.000
سود
-52.00 USD
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
74.490
Stop loss
0.000
سود
-52.00 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
75.635
Take profit
0.000
کپی
75.36 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
146.84%
-67.97%
0.00
0.00
سود
10.67 USD
GnikAzam
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
10.67 USD
حجم معامله
75.36 USD
Take profit
0.00
کپی
113.97 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
6.05%
91.93%
0.00
0.00
سود
78.08 USD
Ohlc32
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۷:۰۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
78.08 USD
حجم معامله
113.97 USD
Take profit
0.00
کپی
132.37 USD
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
7.05%
33.98%
0.00
0.00
سود
43.66 USD
RGB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۱:۲۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
43.66 USD
حجم معامله
132.37 USD
Take profit
0.00
کپی
187.65 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
277.12%
598.37%
0.00
0.00
سود
275.64 USD
bkhe31
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
275.64 USD
حجم معامله
187.65 USD
Take profit
0.00
کپی
0.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
سود
381.72 USD
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۸ ۱۷:۴۵:۵۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
381.72 USD
حجم معامله
0.00 USD
Take profit
0.00