حالت آزمایشی
فروش
0.02
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۱
1.07844
1.07754
0.00000
1.07255
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07844
Stop loss
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07754
Take profit
1.07255
فروش
0.13
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۷
1856.54
1856.31
0.00
1840.00
سود
‪0.03 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1856.54
Stop loss
0.00
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1856.31
Take profit
1840.00
فروش
0.13
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۴
1856.45
1856.31
0.00
1840.00
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1856.45
Stop loss
0.00
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1856.31
Take profit
1840.00
فروش
0.13
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
1855.94
1856.31
0.00
1840.00
سود
‪-0.05 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1855.94
Stop loss
0.00
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1856.31
Take profit
1840.00
فروش
0.01
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۷
1.07636
1.07754
0.00000
1.07255
سود
‪-0.01 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07636
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07754
Take profit
1.07255
فروش
0.08
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۴۱
104.301
104.338
0.000
103.953
سود
‪-0.03 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
104.301
Stop loss
0.000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
104.338
Take profit
103.953
فروش
0.04
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۱
104.098
104.338
0.000
103.953
سود
‪-0.09 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
104.098
Stop loss
0.000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
104.338
Take profit
103.953
فروش
0.02
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۶
103.898
104.338
0.000
103.953
سود
‪-0.08 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
103.898
Stop loss
0.000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
104.338
Take profit
103.953
فروش
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۲
103.693
104.338
0.000
103.953
سود
‪-0.06 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
103.693
Stop loss
0.000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.338
Take profit
103.953
فروش
0.03
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۳۵
0.91277
0.91656
0.00000
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.91277
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91656
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
116.947
117.579
0.000
0.000
سود
‪-0.18 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
116.947
Stop loss
0.000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
117.579
Take profit
0.000
خرید
0.03
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۴۳
1.07627
1.07075
0.00000
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07627
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07075
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۶
33182.46
31747.03
0.00
37000.00
سود
‪-0.15 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
33182.46
Stop loss
0.00
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
31747.03
Take profit
37000.00
خرید
0.13
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۳
33442.74
31747.03
0.00
36000.00
سود
‪-2.22 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
33442.74
Stop loss
0.00
سود
‪-2.22 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
31747.03
Take profit
36000.00
خرید
0.13
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۱۲:۳۱
34886.33
31747.03
0.00
36000.00
سود
‪-4.10 USD‬
BTCUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۱۲:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
34886.33
Stop loss
0.00
سود
‪-4.10 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
31747.03
Take profit
36000.00
خرید
0.06
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۸:۴۸
0.76920
0.76678
0.00000
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۲:۳۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.76920
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.76678
Take profit
0.00000
خرید
0.13
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
1820.00
1855.63
0.00
1950.00
سود
‪4.63 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1820.00
Stop loss
0.00
سود
‪4.63 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1950.00
خرید
0.13
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
1810.00
1855.63
0.00
1950.00
سود
‪5.93 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.00
Stop loss
0.00
سود
‪5.93 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1950.00
خرید
0.13
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
1825.00
1855.63
0.00
1950.00
سود
‪3.98 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1825.00
Stop loss
0.00
سود
‪3.98 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1950.00
خرید
0.03
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
1825.14
1855.63
0.00
1925.00
سود
‪0.91 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1825.14
Stop loss
0.00
سود
‪0.91 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1925.00
خرید در
0.13
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۲
1800.00
1862.08
0.00
1950.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1800.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1862.08
Take profit
1950.00
خرید
0.03
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
0.91766
0.91601
0.00000
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91766
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91601
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۰
117.330
117.503
0.000
0.000
سود
‪0.05 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.330
Stop loss
0.000
سود
‪0.05 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
117.503
Take profit
0.000
فروش
0.03
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۵۸
1.07255
1.07145
0.00000
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07255
Stop loss
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07145
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
1835.06
1855.63
0.00
1950.00
سود
‪2.47 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1835.06
Stop loss
0.00
سود
‪2.47 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1950.00
خرید
0.15
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۳۴
1904.89
1855.63
0.00
1950.00
سود
‪-7.39 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1904.89
Stop loss
0.00
سود
‪-7.39 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1855.63
Take profit
1950.00
فروش
0.05
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
79.698
80.023
0.000
0.000
سود
‪-0.16 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.698
Stop loss
0.000
سود
‪-0.16 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
80.023
Take profit
0.000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
0.75716
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75716
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
1.28591
1.27967
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28591
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27967
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
1.28535
1.27967
0.00000
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28535
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.27967
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
0.75733
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75733
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
1.34750
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34750
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
139.600
143.185
0.000
0.000
سود
‪-0.34 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.600
Stop loss
0.000
سود
‪-0.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
143.185
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
1.34876
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34876
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
1.34032
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34032
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
0.70692
0.71611
0.00000
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70692
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.09 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71611
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
0.75538
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75538
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
0.75603
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75603
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
0.70770
0.71611
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70770
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71611
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
138.678
143.185
0.000
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.678
Stop loss
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
143.185
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
1.34106
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34106
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
0.75471
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75471
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
1.33425
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.38 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33425
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
1.33036
1.37225
0.00000
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33036
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37225
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
138.101
143.185
0.000
0.000
سود
‪-0.49 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.101
Stop loss
0.000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
143.185
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
0.70344
0.71611
0.00000
0.00000
سود
‪-0.13 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70344
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71611
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
0.75210
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75210
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
0.75283
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75283
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش در
0.17
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۶
118.000
117.397
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
118.000
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
117.397
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
0.73990
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.81 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73990
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.81 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
0.74045
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74045
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.80 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
0.74097
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.78 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74097
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.78 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
0.73902
0.76700
0.00000
0.00000
سود
‪-0.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73902
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.84 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76700
Take profit
0.00000
فروش
0.14
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
1.20740
1.21386
0.00000
1.19878
سود
‪-0.90 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20740
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.90 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
1.19878
فروش
0.13
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
1.20433
1.21386
0.00000
1.19878
سود
‪-1.24 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20433
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.24 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
1.19878
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
1.20157
1.21386
0.00000
1.19878
سود
‪-1.47 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20157
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.47 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
1.19878
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
125.283
126.641
0.000
124.834
سود
‪-1.56 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.283
Stop loss
0.000
سود
‪-1.56 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
126.641
Take profit
124.834
کپی
‪11.87 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
‪157.95%‬
‪204.67%‬
0.00
0.00
سود
‪2.07 USD‬
PIPS DIGGER
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۳۴
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪2.07 USD‬
حجم معامله
‪11.87 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
1.19856
1.21386
0.00000
1.19878
سود
‪-1.68 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19856
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.68 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
1.19878
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
124.987
126.641
0.000
124.834
سود
‪-1.74 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.987
Stop loss
0.000
سود
‪-1.74 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
126.641
Take profit
124.834
فروش
0.1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
1.19560
1.21386
0.00000
1.19878
سود
‪-1.83 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۴:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.19560
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.83 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
1.19878
فروش
0.1
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
124.684
126.641
0.000
124.834
سود
‪-1.88 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.684
Stop loss
0.000
سود
‪-1.88 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
126.641
Take profit
124.834
فروش
0.19
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
0.88872
0.91656
0.00000
0.88600
سود
‪-4.13 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88872
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.13 USD‬
حجم معامله
0.19
قیمت فعلی
0.91656
Take profit
0.88600
فروش
0.03
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
1.17131
1.21386
0.00000
0.00000
سود
‪-1.28 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17131
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.28 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.21386
Take profit
0.00000
کپی
‪0.01 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
‪2013.49%‬
‪-94.83%‬
0.00
0.00
سود
‪-44.35 USD‬
benxfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-44.35 USD‬
حجم معامله
‪0.01 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪18.40 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪168.26%‬
0.00
0.00
سود
‪9.77 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪9.77 USD‬
حجم معامله
‪18.40 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪41.89 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
‪195.56%‬
‪339.53%‬
0.00
0.00
سود
‪13.25 USD‬
Farhanfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۰۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪13.25 USD‬
حجم معامله
‪41.89 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪0.00 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
‪46.39%‬
‪878.32%‬
0.00
0.00
سود
‪178.30 USD‬
SFT
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۴:۲۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪178.30 USD‬
حجم معامله
‪0.00 USD‬
Take profit
0.00