حالت آزمایشی
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۷
1710.13
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.13
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۳
1710.12
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.12
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۹
1710.03
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.19 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.03
Stop loss
0.00
سود
‪-6.19 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۵
1710.13
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.13
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۱
1710.02
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.20 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.02
Stop loss
0.00
سود
‪-6.20 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۷
1710.11
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.11
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۴
1710.17
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.17 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.17
Stop loss
0.00
سود
‪-6.17 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۱
1709.99
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.20 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1709.99
Stop loss
0.00
سود
‪-6.20 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۷
1710.10
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.10
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.18
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۳
1710.11
1744.44
0.00
1708.00
سود
‪-6.18 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1710.11
Stop loss
0.00
سود
‪-6.18 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1744.44
Take profit
1708.00
فروش
0.01
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
105.391
109.684
0.000
105.191
سود
‪-0.39 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
105.391
Stop loss
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.684
Take profit
105.191
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۳
1810.54
1743.37
0.00
1815.00
سود
‪-8.06 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.54
Stop loss
0.00
سود
‪-8.06 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۶
1810.63
1743.37
0.00
1815.00
سود
‪-8.07 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.63
Stop loss
0.00
سود
‪-8.07 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1815.00
خرید
0.12
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۱۵
1810.66
1743.37
0.00
1815.00
سود
‪-8.07 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1810.66
Stop loss
0.00
سود
‪-8.07 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1815.00
خرید
0.03
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۲
1.53734
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪0.54 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.53734
Stop loss
0.00000
سود
‪0.54 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۸
117.441
118.550
0.000
0.000
سود
‪0.30 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
117.441
Stop loss
0.000
سود
‪0.30 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
118.550
Take profit
0.000
فروش
0.32
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۴۹
1.08966
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-3.82 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08966
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.82 USD‬
حجم معامله
0.32
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
فروش
0.16
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۱۹
1.08765
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-2.26 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08765
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.26 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
فروش
0.08
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۷
1.08564
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-1.30 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08564
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.30 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
خرید
0.07
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۸
1.55093
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪0.53 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.55093
Stop loss
0.00000
سود
‪0.53 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۸
147.585
150.464
0.000
0.000
سود
‪-1.31 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
147.585
Stop loss
0.000
سود
‪-1.31 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
خرید
0.06
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۷
1.55521
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪0.26 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.55521
Stop loss
0.00000
سود
‪0.26 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۵
1.08364
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-0.74 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08364
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.74 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
فروش
0.05
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۸
147.102
150.464
0.000
0.000
سود
‪-1.53 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
147.102
Stop loss
0.000
سود
‪-1.53 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۳۸
1.08165
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-0.41 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08165
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
خرید
0.05
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۱۶
1.56032
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56032
Stop loss
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
1809.42
1743.37
0.00
1870.00
سود
‪-1.32 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1809.42
Stop loss
0.00
سود
‪-1.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1870.00
فروش
0.04
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۳
146.609
150.464
0.000
0.000
سود
‪-1.41 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
146.609
Stop loss
0.000
سود
‪-1.41 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
1.07965
1.10069
0.00000
1.09052
سود
‪-0.23 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07965
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10069
Take profit
1.09052
خرید
0.04
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۵
1.56531
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪-0.14 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.56531
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۲
1819.76
1743.37
0.00
1860.00
سود
‪-1.53 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1819.76
Stop loss
0.00
سود
‪-1.53 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1860.00
خرید
0.04
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۰
1.57031
1.56084
0.00000
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57031
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.29 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.56084
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۴۶
1837.47
1743.37
0.00
1850.00
سود
‪-2.82 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۴:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1837.47
Stop loss
0.00
سود
‪-2.82 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1850.00
خرید
0.01
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۳
1788.79
1743.37
0.00
1900.00
سود
‪-0.45 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1788.79
Stop loss
0.00
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1900.00
خرید
0.13
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۶
1800.00
1743.37
0.00
1850.00
سود
‪-7.36 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1800.00
Stop loss
0.00
سود
‪-7.36 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1850.00
خرید
0.01
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۵
1843.35
1743.37
0.00
1850.00
سود
‪-1.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1843.35
Stop loss
0.00
سود
‪-1.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1850.00
خرید
0.03
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
1825.14
1743.37
0.00
1850.00
سود
‪-2.45 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1825.14
Stop loss
0.00
سود
‪-2.45 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1743.37
Take profit
1850.00
فروش
0.05
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
79.698
83.589
0.000
0.000
سود
‪-1.77 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.698
Stop loss
0.000
سود
‪-1.77 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
83.589
Take profit
0.000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
0.75716
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75716
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
1.28591
1.25236
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۲۲:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28591
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25236
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
1.28535
1.25236
0.00000
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۵۶:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28535
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25236
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
0.75733
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75733
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
1.34750
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34750
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
139.600
150.464
0.000
0.000
سود
‪-0.99 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
139.600
Stop loss
0.000
سود
‪-0.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
1.34876
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۳۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34876
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.23 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
1.34032
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34032
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
0.70692
0.70325
0.00000
0.00000
سود
‪0.04 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70692
Stop loss
0.00000
سود
‪0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70325
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
0.75538
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75538
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
0.75603
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75603
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
0.70770
0.70325
0.00000
0.00000
سود
‪0.04 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70770
Stop loss
0.00000
سود
‪0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70325
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
138.678
150.464
0.000
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.678
Stop loss
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
1.34106
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.34106
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
0.75471
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75471
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
1.33425
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۷:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33425
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
1.33036
1.37143
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33036
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37143
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
138.101
150.464
0.000
0.000
سود
‪-1.13 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
138.101
Stop loss
0.000
سود
‪-1.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.464
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
0.70344
0.70325
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70344
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.70325
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
0.75210
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75210
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
0.75283
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.75283
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
0.73990
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73990
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
0.74045
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74045
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
0.74097
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.64 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۲:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.74097
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.64 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
0.73902
0.76216
0.00000
0.00000
سود
‪-0.69 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.73902
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.69 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.76216
Take profit
0.00000
فروش
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
125.283
130.559
0.000
124.834
سود
‪-5.77 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.283
Stop loss
0.000
سود
‪-5.77 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
130.559
Take profit
124.834
فروش
0.11
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
124.987
130.559
0.000
124.834
سود
‪-5.59 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.987
Stop loss
0.000
سود
‪-5.59 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
130.559
Take profit
124.834
فروش
0.1
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
124.684
130.559
0.000
124.834
سود
‪-5.36 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.684
Stop loss
0.000
سود
‪-5.36 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
130.559
Take profit
124.834
فروش
0.03
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
1.17131
1.19028
0.00000
0.00000
سود
‪-0.57 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17131
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.19028
Take profit
0.00000
کپی
‪39.16 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
‪24.67%‬
‪229.41%‬
0.00
0.00
سود
‪11.43 USD‬
GPSrobot
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۴۸
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪11.43 USD‬
حجم معامله
‪39.16 USD‬
Take profit
0.00