حالت آزمایشی
فروش
0.01
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
1.24626
1.24733
0.00000
0.00000
سود
‪-1.17 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24626
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.17 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24733
Take profit
0.00000
فروش در
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۴
1.25218
1.24718
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.25218
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24718
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
1.24374
1.24733
0.00000
1.24018
سود
‪-3.69 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24374
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.69 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24733
Take profit
1.24018
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
1.24238
1.24733
0.00000
1.24006
سود
‪-5.05 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24238
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.24733
Take profit
1.24006
کپی
‪7.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۰
‪41.52%‬
‪42.35%‬
0.00
0.00
سود
‪-2 552.76 USD‬
AMS_Turbo
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪-2 552.76 USD‬
حجم معامله
‪7.00 USD‬
Take profit
0.00