حالت آزمایشی
فروش
0.01
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
110.065
109.943
0.000
109.635
سود
1.01 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۱۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.065
Stop loss
0.000
سود
1.01 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.943
Take profit
109.635
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
109.933
109.943
0.000
109.644
سود
-0.19 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.933
Stop loss
0.000
سود
-0.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.943
Take profit
109.644
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
109.852
109.943
0.000
109.626
سود
-0.93 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.852
Stop loss
0.000
سود
-0.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.943
Take profit
109.626
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
109.638
109.943
0.000
109.459
سود
-2.87 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.638
Stop loss
0.000
سود
-2.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.943
Take profit
109.459
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
109.597
109.943
0.000
109.462
سود
-3.25 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.597
Stop loss
0.000
سود
-3.25 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
109.943
Take profit
109.462