حالت آزمایشی
خرید
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
1.06336
1.06275
0.00000
1.06498
سود
‪-0.83 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06336
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06275
Take profit
1.06498
خرید
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
1.06395
1.06275
0.00000
1.06508
سود
‪-1.43 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06395
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06275
Take profit
1.06508
خرید
0.01
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
1.06487
1.06275
0.00000
1.06576
سود
‪-2.36 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06487
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.36 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06275
Take profit
1.06576
خرید
0.01
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
1.06526
1.06275
0.00000
1.06580
سود
‪-2.76 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06526
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06275
Take profit
1.06580
کپی
‪2 180.39 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
‪22.80%‬
‪26.04%‬
0.00
0.00
سود
‪140.74 USD‬
AMS_Turbo
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۳۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪140.74 USD‬
حجم معامله
‪2 180.39 USD‬
Take profit
0.00