حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
110.249
110.149
0.000
0.000
سود
0.81 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.249
Stop loss
0.000
سود
0.81 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
110.136
110.149
0.000
0.000
سود
-0.22 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.136
Stop loss
0.000
سود
-0.22 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
110.083
110.149
0.000
0.000
سود
-0.70 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.083
Stop loss
0.000
سود
-0.70 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
110.023
110.149
0.000
0.000
سود
-1.24 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.023
Stop loss
0.000
سود
-1.24 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
109.933
110.149
0.000
109.473
سود
-2.06 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.933
Stop loss
0.000
سود
-2.06 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
109.473
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
109.852
110.149
0.000
109.464
سود
-2.80 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.852
Stop loss
0.000
سود
-2.80 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
109.464
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
109.638
110.149
0.000
109.459
سود
-4.74 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.638
Stop loss
0.000
سود
-4.74 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
109.459
فروش
0.01
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
109.597
110.149
0.000
109.462
سود
-5.11 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.597
Stop loss
0.000
سود
-5.11 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.149
Take profit
109.462