حالت آزمایشی
خرید
0.02
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۳
0.89590
0.89629
0.00000
0.90656
سود
‪0.98 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89590
Stop loss
0.00000
سود
‪0.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89629
Take profit
0.90656
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۵۰
0.88823
0.88822
0.00000
0.88972
سود
‪-0.01 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88823
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88822
Take profit
0.88972
فروش
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۴
1.06276
1.06374
0.00000
1.06226
سود
‪-1.05 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06276
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06374
Take profit
1.06226
خرید
0.01
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۲
0.89021
0.88822
0.00000
0.88972
سود
‪-1.47 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89021
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88822
Take profit
0.88972
فروش
0.01
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۲
0.89117
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪1.79 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89117
Stop loss
0.00000
سود
‪1.79 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
خرید
0.02
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۳۷
0.89850
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-4.95 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89850
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.95 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
فروش
0.01
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۴
0.88922
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪0.35 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88922
Stop loss
0.00000
سود
‪0.35 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۵۴
0.88711
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-1.21 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88711
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۱۹
0.88638
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-1.75 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۹:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88638
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
خرید
0.02
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
0.90111
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-11.55 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90111
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.55 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۹
0.88568
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-2.27 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88568
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۶
0.88499
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-2.78 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88499
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۴
0.88431
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-3.29 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88431
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۰۴
0.88360
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-3.81 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۹:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88360
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.81 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۴۰
0.88290
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-4.33 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88290
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.33 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۹:۵۵
0.88220
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-4.85 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۱۹:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88220
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۷
0.88149
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-5.38 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88149
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۸:۵۳
0.88075
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-5.92 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۰:۱۸:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88075
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.92 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۱۵
0.88000
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-6.48 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88000
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.48 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۳
0.87932
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-6.98 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87932
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۴۱
0.87862
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-7.50 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87862
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۷
0.87792
0.88875
0.00000
0.88297
سود
‪-8.02 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87792
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.02 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88875
Take profit
0.88297
خرید
0.02
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۳۶
0.90371
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-18.12 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90371
Stop loss
0.00000
سود
‪-18.12 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
خرید
0.02
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۱۴
0.90635
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-24.80 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۱۸:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90635
Stop loss
0.00000
سود
‪-24.80 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
خرید
0.02
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۳
0.90895
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-31.37 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90895
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.37 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
خرید
0.02
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۱۰
0.91164
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-38.17 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91164
Stop loss
0.00000
سود
‪-38.17 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656
خرید
0.02
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۱
0.91425
0.89654
0.00000
0.90656
سود
‪-44.77 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91425
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.77 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.89654
Take profit
0.90656