حالت آزمایشی
خرید
0.02
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
1.05597
1.05544
0.00000
1.05681
سود
‪-1.08 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05597
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.05544
Take profit
1.05681
خرید
0.02
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
1.05684
1.05544
0.00000
1.05681
سود
‪-2.86 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05684
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.05544
Take profit
1.05681