حالت آزمایشی
کپی
‪189.53 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۳۷
‪3485.23%‬
‪3724.60%‬
0.00
0.00
سود
‪95.57 USD‬
tn
thre
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۳۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪95.57 USD‬
حجم معامله
‪189.53 USD‬
Take profit
0.00