حالت آزمایشی
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۱۴
0.88308
0.88275
0.00000
0.88700
سود
‪-0.24 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88308
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88275
Take profit
0.88700
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۴۰
0.88460
0.88275
0.00000
0.88700
سود
‪-1.38 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88460
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88275
Take profit
0.88700
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
1.07712
1.07516
0.00000
1.07811
سود
‪-2.15 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07712
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07516
Take profit
1.07811
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۰
0.88610
0.88275
0.00000
0.88700
سود
‪-2.50 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88610
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.50 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88275
Take profit
0.88700
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
0.88760
0.88275
0.00000
0.88700
سود
‪-3.62 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88760
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.62 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88275
Take profit
0.88700
خرید
0.01
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۲
0.88910
0.88275
0.00000
0.88700
سود
‪-4.74 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88910
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.74 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.88275
Take profit
0.88700
خرید
0.02
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۹
0.90071
0.90281
0.00000
0.90581
سود
‪5.48 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90071
Stop loss
0.00000
سود
‪5.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90281
Take profit
0.90581
خرید
0.02
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۸
0.90331
0.90281
0.00000
0.90581
سود
‪-1.30 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۴:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90331
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90281
Take profit
0.90581
خرید
0.02
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۱
0.90591
0.90281
0.00000
0.90581
سود
‪-8.09 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90591
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90281
Take profit
0.90581
خرید
0.02
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۵
0.90851
0.90281
0.00000
0.90581
سود
‪-14.87 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90851
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.87 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90281
Take profit
0.90581
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
1.08165
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪6.42 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08165
Stop loss
0.00000
سود
‪6.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
1.07966
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪4.24 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07966
Stop loss
0.00000
سود
‪4.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
1.07761
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪1.99 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07761
Stop loss
0.00000
سود
‪1.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
1.07554
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-0.28 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07554
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
1.07355
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-2.46 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07355
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.46 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
1.07156
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-4.64 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۳۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07156
Stop loss
0.00000
سود
‪-4.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
1.06956
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-6.83 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06956
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.83 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
1.06753
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-9.05 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06753
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
1.06552
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-11.26 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06552
Stop loss
0.00000
سود
‪-11.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
1.06352
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-13.45 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۴:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06352
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056
فروش
0.01
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
1.06151
1.07579
0.00000
1.07056
سود
‪-15.65 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06151
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07579
Take profit
1.07056