حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۶
1.10930
1.10776
0.00000
0.00000
سود
1.54 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10930
Stop loss
0.00000
سود
1.54 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10776
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۵
1.10950
1.10755
0.00000
0.00000
سود
-1.95 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۵:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10950
Stop loss
0.00000
سود
-1.95 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10755
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۵
106.622
106.338
0.000
0.000
سود
-2.67 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
106.622
Stop loss
0.000
سود
-2.67 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
106.338
Take profit
0.000
فروش
0.02
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۰۳
106.560
106.360
0.000
0.000
سود
3.76 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
106.560
Stop loss
0.000
سود
3.76 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
106.360
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۳
105.860
106.360
0.000
0.000
سود
-4.70 USD
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
105.860
Stop loss
0.000
سود
-4.70 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
106.360
Take profit
0.000
فروش
0.03
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۴۹
0.92633
0.91649
0.00000
0.88999
سود
35.69 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.92633
Stop loss
0.00000
سود
35.69 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید در
0.03
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۴۳
1.19957
1.20912
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۱۰:۴۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.19957
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20912
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
0.90808
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-30.50 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.90808
Stop loss
0.00000
سود
-30.50 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید
0.03
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۲۰
1.22600
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-51.60 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.22600
Stop loss
0.00000
سود
-51.60 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
کپی
1 976.56 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۷:۳۱
4.14%
14.89%
0.00
0.00
سود
229.78 USD
Bawangfx100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۷:۳۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
229.78 USD
حجم معامله
1 976.56 USD
Take profit
0.00
خرید
0.03
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۱
1.24400
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-105.60 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.24400
Stop loss
0.00000
سود
-105.60 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
فروش
0.03
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۶
0.89700
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-70.69 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89700
Stop loss
0.00000
سود
-70.69 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید
0.03
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۰
1.25640
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-142.80 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25640
Stop loss
0.00000
سود
-142.80 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
فروش
0.03
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۴۸
0.88908
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-99.42 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88908
Stop loss
0.00000
سود
-99.42 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
فروش
0.03
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۳
0.88308
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-121.19 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.88308
Stop loss
0.00000
سود
-121.19 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید
0.03
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۶
1.26724
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-175.32 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.26724
Stop loss
0.00000
سود
-175.32 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
فروش
0.03
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۵
0.87704
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-143.10 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87704
Stop loss
0.00000
سود
-143.10 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید
0.03
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۵۱
1.27490
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-198.30 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27490
Stop loss
0.00000
سود
-198.30 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
خرید
0.03
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۴۱
1.28126
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-217.38 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28126
Stop loss
0.00000
سود
-217.38 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
فروش
0.03
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۹
0.87106
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-164.79 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87106
Stop loss
0.00000
سود
-164.79 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
خرید
0.03
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۴
1.28643
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-232.89 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28643
Stop loss
0.00000
سود
-232.89 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
خرید
0.03
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۱
1.29142
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-247.86 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29142
Stop loss
0.00000
سود
-247.86 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
خرید
0.03
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۶
1.29640
1.20880
0.00000
1.26470
سود
-262.80 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.29640
Stop loss
0.00000
سود
-262.80 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.20880
Take profit
1.26470
فروش
0.03
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۵۴
0.86587
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-183.61 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.86587
Stop loss
0.00000
سود
-183.61 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
فروش
0.03
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۵۶
0.86066
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-202.51 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.86066
Stop loss
0.00000
سود
-202.51 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999
فروش
0.03
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
0.85546
0.91649
0.00000
0.88999
سود
-221.37 USD
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.85546
Stop loss
0.00000
سود
-221.37 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.91649
Take profit
0.88999