حالت آزمایشی
خرید
0.01
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۶
1.07690
1.07670
1.07490
1.07840
سود
‪-0.21 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07690
Stop loss
1.07490
سود
‪-0.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07670
Take profit
1.07840
فروش
0.03
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
1.07640
1.07716
0.00000
1.07434
سود
‪-2.37 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07640
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.37 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07716
Take profit
1.07434
فروش
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
1.07547
1.07716
0.00000
1.07434
سود
‪-3.52 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07547
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07716
Take profit
1.07434
فروش
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
1.07457
1.07716
0.00000
1.07434
سود
‪-5.39 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07457
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.39 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07716
Take profit
1.07434
فروش
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
1.07367
1.07716
0.00000
1.07434
سود
‪-7.26 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07367
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.26 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07716
Take profit
1.07434
فروش
0.02
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
1.07277
1.07716
0.00000
1.07434
سود
‪-9.14 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07277
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07716
Take profit
1.07434