حالت آزمایشی
خرید
0.05
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۵۸
1.19720
1.29725
1.18540
0.00000
سود
470.35 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.19720
Stop loss
1.18540
سود
470.35 USD
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.29725
Take profit
0.00000