حالت آزمایشی
کپی
‪70.00 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
‪231.24%‬
‪231.24%‬
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
SUCCESSTRADE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
‪70.00 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.01
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۹
1.26699
1.25105
0.00000
1.29533
سود
‪-13.68 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.26699
Stop loss
0.00000
سود
‪-13.68 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25105
Take profit
1.29533