حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
1.17950
1.18591
0.00000
1.14940
سود
‪-6.41 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.17950
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18591
Take profit
1.14940
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
1.08600
1.07988
0.00000
1.03136
سود
‪4.14 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08600
Stop loss
0.00000
سود
‪4.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07988
Take profit
1.03136
فروش در
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۴۲
124.600
123.836
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۴۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
124.600
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.836
Take profit
0.000
فروش در
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۴۱
1.30900
1.29514
0.00000
1.25856
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۴۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.30900
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.29514
Take profit
1.25856
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
125.280
123.863
0.000
0.000
سود
‪13.56 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
125.280
Stop loss
0.000
سود
‪13.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.863
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
0.89800
0.91570
0.00000
0.87763
سود
‪-22.93 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89800
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91570
Take profit
0.87763
فروش
0.01
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
1.18381
1.18591
0.00000
1.14290
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.18381
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18591
Take profit
1.14290
فروش
0.01
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
1.14327
1.18591
0.00000
1.11800
سود
‪-42.64 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14327
Stop loss
0.00000
سود
‪-42.64 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18591
Take profit
1.11800
فروش
0.01
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
122.370
123.863
0.000
0.000
سود
‪-14.30 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.370
Stop loss
0.000
سود
‪-14.30 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.863
Take profit
0.000
فروش
0.01
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
1.73740
1.75219
0.00000
0.00000
سود
‪-10.01 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.73740
Stop loss
0.00000
سود
‪-10.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75219
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
120.700
123.863
0.000
116.906
سود
‪-30.29 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
120.700
Stop loss
0.000
سود
‪-30.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
123.863
Take profit
116.906
فروش
0.01
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
1.12560
1.18591
0.00000
0.00000
سود
‪-60.31 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12560
Stop loss
0.00000
سود
‪-60.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18591
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
1.06770
1.07988
0.00000
0.00000
سود
‪-8.25 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06770
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07988
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
1.11321
1.18591
0.00000
1.08800
سود
‪-72.70 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.11321
Stop loss
0.00000
سود
‪-72.70 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.18591
Take profit
1.08800
فروش
0.01
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
1.07820
1.07988
0.00000
0.00000
سود
‪-1.14 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07820
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07988
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
0.87520
0.91570
0.00000
0.84500
سود
‪-52.47 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87520
Stop loss
0.00000
سود
‪-52.47 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.91570
Take profit
0.84500
فروش
0.01
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
1.07200
1.07988
0.00000
1.04850
سود
‪-5.34 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07200
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.34 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07988
Take profit
1.04850
فروش
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
1.05500
1.07988
0.00000
1.01394
سود
‪-16.85 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05500
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.85 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07988
Take profit
1.01394