حالت آزمایشی
خرید در
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۷
131.000
132.372
0.000
135.634
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
131.000
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
132.372
Take profit
135.634
خرید
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
1.23350
1.22824
0.00000
1.25930
سود
‪-5.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.23350
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.26 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.22824
Take profit
1.25930
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
0.89100
0.89771
0.00000
0.86000
سود
‪-8.24 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89100
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89771
Take profit
0.86000
فروش
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
1.77430
1.77595
0.00000
1.75430
سود
‪-1.03 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.77430
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.77595
Take profit
1.75430
فروش در
0.01
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۳:۲۵
1.08180
1.06966
0.00000
1.04236
سود
‪0.00 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۳:۲۵
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.08180
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06966
Take profit
1.04236
فروش
0.01
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
0.89200
0.89771
0.00000
0.87520
سود
‪-7.01 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89200
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.01 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89771
Take profit
0.87520
فروش
0.01
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
0.89500
0.89771
0.00000
0.86840
سود
‪-3.32 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89500
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89771
Take profit
0.86840
فروش
0.01
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
0.87520
0.89771
0.00000
0.84500
سود
‪-27.65 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.87520
Stop loss
0.00000
سود
‪-27.65 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.89771
Take profit
0.84500
خرید
0.01
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
1.25664
1.22824
0.00000
1.26390
سود
‪-28.40 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25664
Stop loss
0.00000
سود
‪-28.40 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.22824
Take profit
1.26390
فروش
0.01
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
1.78270
1.77595
0.00000
1.75360
سود
‪4.19 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.78270
Stop loss
0.00000
سود
‪4.19 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.77595
Take profit
1.75360
فروش
0.01
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
1.07200
1.07034
0.00000
1.04850
سود
‪1.03 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07200
Stop loss
0.00000
سود
‪1.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07034
Take profit
1.04850
فروش
0.01
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
1.05500
1.07034
0.00000
1.01394
سود
‪-9.53 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05500
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.53 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07034
Take profit
1.01394
فروش
0.01
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
1.40420
1.37570
0.00000
1.35750
سود
‪20.72 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۹:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.40420
Stop loss
0.00000
سود
‪20.72 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.35750
فروش
0.01
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
1.37140
1.37570
0.00000
1.35080
سود
‪-3.13 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37140
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.35080
فروش
0.02
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
1.35080
1.37570
0.00000
1.32437
سود
‪-36.20 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.35080
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.20 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.32437
فروش
0.01
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
1.76542
1.77595
0.00000
1.71440
سود
‪-6.54 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.76542
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.77595
Take profit
1.71440
فروش
0.01
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
1.76220
1.77595
0.00000
1.71440
سود
‪-8.54 USD‬
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.76220
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.77595
Take profit
1.71440
فروش
0.01
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
1.33376
1.37570
0.00000
1.32680
سود
‪-30.49 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33376
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.49 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.32680
فروش
0.01
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
1.32450
1.37570
0.00000
1.30351
سود
‪-37.22 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32450
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.30351
فروش
0.02
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
1.32680
1.37570
0.00000
1.31289
سود
‪-71.09 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32680
Stop loss
0.00000
سود
‪-71.09 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.31289
فروش
0.01
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
1.32960
1.37570
0.00000
1.31760
سود
‪-33.51 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۶:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32960
Stop loss
0.00000
سود
‪-33.51 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37570
Take profit
1.31760
خرید
0.01
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
1.07467
1.06833
0.00000
1.08270
سود
‪-6.54 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.07467
Stop loss
0.00000
سود
‪-6.54 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06833
Take profit
1.08270