حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۵
2.03030
2.03396
0.00000
1.97000
سود
-2.32 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
2.03030
Stop loss
0.00000
سود
-2.32 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.03396
Take profit
1.97000
فروش
0.01
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۶
1.27404
1.28774
0.00000
1.24020
سود
-13.70 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27404
Stop loss
0.00000
سود
-13.70 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.28774
Take profit
1.24020
فروش
0.01
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
1.98780
2.03396
0.00000
1.96516
سود
-29.24 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.98780
Stop loss
0.00000
سود
-29.24 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.03396
Take profit
1.96516
فروش
0.01
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
1.95160
2.03396
0.00000
1.93876
سود
-52.16 USD
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.95160
Stop loss
0.00000
سود
-52.16 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
2.03396
Take profit
1.93876
فروش
0.01
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۳
1.73490
1.75575
0.00000
1.71454
سود
-13.21 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.73490
Stop loss
0.00000
سود
-13.21 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75575
Take profit
1.71454
فروش
0.01
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۴
1.74840
1.75575
0.00000
1.72227
سود
-4.66 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.74840
Stop loss
0.00000
سود
-4.66 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75575
Take profit
1.72227
فروش
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۳۵
1.07710
1.07864
0.00000
1.05585
سود
-0.97 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.07710
Stop loss
0.00000
سود
-0.97 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07864
Take profit
1.05585
فروش
0.01
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۱۹
1.72690
1.75575
0.00000
1.71600
سود
-18.27 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.72690
Stop loss
0.00000
سود
-18.27 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75575
Take profit
1.71600
فروش
0.01
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۲۵
1.71330
1.75575
0.00000
1.69283
سود
-26.88 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۱۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.71330
Stop loss
0.00000
سود
-26.88 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75575
Take profit
1.69283
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۱
1.06591
1.07864
0.00000
1.05490
سود
-8.06 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06591
Stop loss
0.00000
سود
-8.06 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.07864
Take profit
1.05490
فروش
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۴
1.71880
1.75575
0.00000
1.69000
سود
-23.40 USD
EURNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.71880
Stop loss
0.00000
سود
-23.40 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.75575
Take profit
1.69000