حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
0.72827
0.72841
0.75827
0.72337
سود
‪-0.24 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72827
Stop loss
0.75827
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72841
Take profit
0.72337
فروش در
0.01
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
0.73127
0.72823
0.76127
0.72637
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.73127
Stop loss
0.76127
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72823
Take profit
0.72637
فروش
0.01
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۸
1.21563
1.21658
1.24563
1.21163
سود
‪-1.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21563
Stop loss
1.24563
سود
‪-1.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21658
Take profit
1.21163
فروش در
0.02
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۸
1.21863
1.21566
1.24863
1.21463
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۸
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.21863
Stop loss
1.24863
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.21566
Take profit
1.21463
فروش
0.01
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۰
0.72527
0.72841
0.75527
0.72337
سود
‪-3.24 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.72527
Stop loss
0.75527
سود
‪-3.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72841
Take profit
0.72337
فروش
0.01
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۰۳
1.21263
1.21658
1.24263
1.21163
سود
‪-4.05 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.21263
Stop loss
1.24263
سود
‪-4.05 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21658
Take profit
1.21163
خرید در
0.03
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۱
0.72350
0.72655
0.69350
0.72840
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.72350
Stop loss
0.69350
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.72655
Take profit
0.72840
خرید
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۰
0.72650
0.72836
0.69650
0.73140
سود
‪3.52 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72650
Stop loss
0.69650
سود
‪3.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72836
Take profit
0.73140
خرید در
0.06
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۱
0.85649
0.85905
0.82649
0.86149
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.85649
Stop loss
0.82649
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.85905
Take profit
0.86149
خرید
0.03
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۹
0.85949
0.86075
0.82949
0.86429
سود
‪4.74 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85949
Stop loss
0.82949
سود
‪4.74 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.86075
Take profit
0.86429
فروش در
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۱
0.86459
0.85901
0.89459
0.85979
سود
‪0.00 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.86459
Stop loss
0.89459
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85901
Take profit
0.85979
خرید
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
1.41104
1.41334
1.38104
1.41604
سود
‪2.20 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.41104
Stop loss
1.38104
سود
‪2.20 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41334
Take profit
1.41604
فروش
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
0.86159
0.86079
0.89159
0.85679
سود
‪0.93 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.86159
Stop loss
0.89159
سود
‪0.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86079
Take profit
0.85679
خرید در
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
1.40804
1.41257
1.37804
1.41304
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.40804
Stop loss
1.37804
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41257
Take profit
1.41304
فروش در
4.49
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
1.41703
1.41252
0.00000
1.41203
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.41703
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
4.49
قیمت فعلی
1.41252
Take profit
1.41203
فروش
2.77
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
1.41353
1.41338
0.00000
1.40853
سود
‪13.85 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.41353
Stop loss
0.00000
سود
‪13.85 USD‬
حجم معامله
2.77
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
خرید
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۷
0.86249
0.86075
0.83249
0.86429
سود
‪-2.66 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86249
Stop loss
0.83249
سود
‪-2.66 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86075
Take profit
0.86429
فروش
1.71
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۲
1.41053
1.41338
0.00000
1.40853
سود
‪-504.45 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۴۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.41053
Stop loss
0.00000
سود
‪-504.45 USD‬
حجم معامله
1.71
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
فروش
0.94
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۰
1.40753
1.41338
1.43753
1.40853
سود
‪-559.30 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.40753
Stop loss
1.43753
سود
‪-559.30 USD‬
حجم معامله
0.94
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
خرید
0.01
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۱۵
0.86549
0.86075
0.83549
0.86429
سود
‪-6.90 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86549
Stop loss
0.83549
سود
‪-6.90 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86075
Take profit
0.86429
فروش
0.51
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۰
1.40453
1.41338
1.43453
1.40853
سود
‪-456.45 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.40453
Stop loss
1.43453
سود
‪-456.45 USD‬
حجم معامله
0.51
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
فروش
0.28
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۵۲
1.40153
1.41338
1.43153
1.40853
سود
‪-334.60 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۱:۱۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.40153
Stop loss
1.43153
سود
‪-334.60 USD‬
حجم معامله
0.28
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
خرید
0.02
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۴
0.72950
0.72836
0.69950
0.73140
سود
‪-2.48 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۴:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72950
Stop loss
0.69950
سود
‪-2.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.72836
Take profit
0.73140
فروش در
0.24
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۹
0.78920
0.78312
0.81420
0.78450
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۹
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.78920
Stop loss
0.81420
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.78312
Take profit
0.78450
فروش
0.13
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۸
0.78610
0.78456
0.81110
0.78150
سود
‪18.72 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.78610
Stop loss
0.81110
سود
‪18.72 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150
خرید در
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۰۱
0.78208
0.78315
0.75708
0.78668
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۰۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.78208
Stop loss
0.75708
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78315
Take profit
0.78668
خرید
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۰۰
0.78518
0.78453
0.76018
0.78978
سود
‪-0.75 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.78518
Stop loss
0.76018
سود
‪-0.75 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78453
Take profit
0.78978
فروش
0.15
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۳۵
1.39853
1.41338
1.42853
1.40853
سود
‪-224.25 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39853
Stop loss
1.42853
سود
‪-224.25 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
خرید در
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۱
1.21117
1.21344
1.18117
1.21517
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۱
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.21117
Stop loss
1.18117
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21344
Take profit
1.21517
خرید
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۰
1.21417
1.21656
1.18417
1.21817
سود
‪2.29 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.21417
Stop loss
1.18417
سود
‪2.29 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.21656
Take profit
1.21817
فروش
0.07
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۴۴
0.78300
0.78456
0.80800
0.78150
سود
‪-11.62 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.78300
Stop loss
0.80800
سود
‪-11.62 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150
فروش
0.06
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
1.39553
1.41338
1.42553
1.40853
سود
‪-107.70 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39553
Stop loss
1.42553
سود
‪-107.70 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
فروش
0.03
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۰
0.77990
0.78456
0.80490
0.78150
سود
‪-14.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77990
Stop loss
0.80490
سود
‪-14.28 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150
فروش
0.02
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۲
1.39253
1.41338
1.42253
1.40853
سود
‪-41.90 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.39253
Stop loss
1.42253
سود
‪-41.90 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
خرید
0.01
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۳
0.86849
0.86075
0.83849
0.86429
سود
‪-11.14 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86849
Stop loss
0.83849
سود
‪-11.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.86075
Take profit
0.86429
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۱
0.77680
0.78456
0.80180
0.78150
سود
‪-7.86 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77680
Stop loss
0.80180
سود
‪-7.86 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۱
1.38953
1.41338
1.41953
1.40853
سود
‪-23.95 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38953
Stop loss
1.41953
سود
‪-23.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
1.38653
1.41338
1.41653
1.40853
سود
‪-26.95 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.38653
Stop loss
1.41653
سود
‪-26.95 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.41338
Take profit
1.40853
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۳۱
0.77370
0.78456
0.79870
0.78150
سود
‪-10.96 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77370
Stop loss
0.79870
سود
‪-10.96 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150
فروش
0.01
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۰
0.77060
0.78456
0.79560
0.78150
سود
‪-14.06 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.77060
Stop loss
0.79560
سود
‪-14.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.78456
Take profit
0.78150