حالت آزمایشی
خرید در
1.09
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۵
0.72225
0.72392
0.00000
0.72245
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.72225
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
1.09
قیمت فعلی
0.72392
Take profit
0.72245
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۴۵
0.73856
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-15.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73856
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
0.73873
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-15.93 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73873
Stop loss
0.00000
سود
‪-15.93 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۲
0.73892
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-16.12 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73892
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.12 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۷
0.73911
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-16.31 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۲:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73911
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.31 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۵۷
0.73925
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-16.45 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73925
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.45 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۳۴
0.73943
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-16.63 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73943
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.63 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۸:۲۰
0.73964
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-16.84 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۸:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73964
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.84 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۸
0.73988
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-17.08 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.73988
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959
خرید
0.01
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
0.74008
0.72290
0.00000
0.73959
سود
‪-17.28 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.74008
Stop loss
0.00000
سود
‪-17.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.72290
Take profit
0.73959