حالت آزمایشی
فروش در
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۳
0.68944
0.68358
0.71444
0.68484
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۳
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68944
Stop loss
0.71444
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68358
Take profit
0.68484
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۱
0.68634
0.68360
0.71134
0.68174
سود
2.64 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68634
Stop loss
0.71134
سود
2.64 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68360
Take profit
0.68174
فروش در
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۳۷
0.63826
0.63337
0.66826
0.63336
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.63826
Stop loss
0.66826
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.63337
Take profit
0.63336
فروش
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۳۵
0.63526
0.63340
0.66526
0.63036
سود
3.52 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63526
Stop loss
0.66526
سود
3.52 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.63340
Take profit
0.63036
فروش در
0.06
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۳۲
1.10993
1.10420
1.13993
1.10593
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۳۲
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.10993
Stop loss
1.13993
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10593
فروش
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۹
1.10693
1.10420
1.13693
1.10293
سود
5.26 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10693
Stop loss
1.13693
سود
5.26 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10293
خرید در
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۴
1.10165
1.10420
1.07165
1.10565
سود
0.00 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.10165
Stop loss
1.07165
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10565
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۱
1.10465
1.10420
1.07465
1.10865
سود
-0.55 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10465
Stop loss
1.07465
سود
-0.55 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10865
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۸
1.10393
1.10420
1.13393
1.10293
سود
-0.37 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10393
Stop loss
1.13393
سود
-0.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10293
فروش
0.02
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۱
0.63226
0.63340
0.66226
0.63036
سود
-2.48 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63226
Stop loss
0.66226
سود
-2.48 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.63340
Take profit
0.63036
فروش
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۰۲
0.68324
0.68360
0.70824
0.68174
سود
-0.46 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68324
Stop loss
0.70824
سود
-0.46 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68360
Take profit
0.68174
خرید در
0.06
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۴
0.63023
0.63340
0.60023
0.63513
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.63023
Stop loss
0.60023
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.63340
Take profit
0.63513
خرید
0.03
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۱
0.63323
0.63337
0.60323
0.63813
سود
0.12 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63323
Stop loss
0.60323
سود
0.12 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.63337
Take profit
0.63813
خرید در
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۳
0.68171
0.68360
0.65671
0.68631
سود
0.00 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
0.68171
Stop loss
0.65671
سود
0.00 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68360
Take profit
0.68631
خرید
0.01
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۱
0.68481
0.68358
0.65981
0.68941
سود
-1.33 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68481
Stop loss
0.65981
سود
-1.33 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68358
Take profit
0.68941
فروش
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۲
1.10093
1.10420
1.13093
1.10293
سود
-3.37 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10093
Stop loss
1.13093
سود
-3.37 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10420
Take profit
1.10293
خرید
0.01
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۲
0.63623
0.63337
0.60623
0.63813
سود
-2.96 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63623
Stop loss
0.60623
سود
-2.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63337
Take profit
0.63813
خرید
0.01
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۱
0.63923
0.63337
0.60923
0.63813
سود
-5.96 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63923
Stop loss
0.60923
سود
-5.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63337
Take profit
0.63813
خرید
0.01
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۱
0.68791
0.68358
0.66291
0.68941
سود
-4.43 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68791
Stop loss
0.66291
سود
-4.43 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68358
Take profit
0.68941
خرید
0.01
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۱
0.64223
0.63337
0.61223
0.63813
سود
-8.96 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64223
Stop loss
0.61223
سود
-8.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63337
Take profit
0.63813