حالت آزمایشی
فروش
0.01
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۵۸
1.10708
1.10817
1.13708
1.10078
سود
-1.19 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10708
Stop loss
1.13708
سود
-1.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10817
Take profit
1.10078
خرید
0.01
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۵۸
1.10639
1.10817
1.07640
1.11270
سود
1.68 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10639
Stop loss
1.07640
سود
1.68 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10817
Take profit
1.11270
خرید
0.01
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۱
1.09394
1.09442
1.06394
1.10025
سود
0.29 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.09394
Stop loss
1.06394
سود
0.29 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09442
Take profit
1.10025
فروش
0.01
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۹
1.09278
1.09443
1.12278
1.08647
سود
-1.87 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.09278
Stop loss
1.12278
سود
-1.87 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09443
Take profit
1.08647
خرید
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۳۹
1.06400
1.06514
1.03399
1.06926
سود
0.53 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06400
Stop loss
1.03399
سود
0.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06514
Take profit
1.06926
خرید
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۴
1.06665
1.06514
1.03399
1.06926
سود
-1.17 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.06665
Stop loss
1.03399
سود
-1.17 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06514
Take profit
1.06926
فروش
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۰۱
1.06631
1.06517
1.09631
1.06108
سود
0.52 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06631
Stop loss
1.09631
سود
0.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06517
Take profit
1.06108
خرید
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۰
0.63815
0.63977
0.60815
0.64427
سود
1.52 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۴۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.63815
Stop loss
0.60815
سود
1.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63977
Take profit
0.64427
فروش
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۸
0.98793
0.98762
1.01795
0.98164
سود
0.21 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98793
Stop loss
1.01795
سود
0.21 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98762
Take profit
0.98164
خرید
0.03
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۴
0.67966
0.68147
0.64966
0.68407
سود
5.13 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67966
Stop loss
0.64966
سود
5.13 USD
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
0.68147
Take profit
0.68407
فروش
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
0.68063
0.68149
0.71063
0.67622
سود
-0.96 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68063
Stop loss
0.71063
سود
-0.96 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68149
Take profit
0.67622
فروش
0.01
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۴
1.06371
1.06517
1.09631
1.06108
سود
-1.14 USD
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.06371
Stop loss
1.09631
سود
-1.14 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.06517
Take profit
1.06108
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۶
1.08917
1.09443
1.12278
1.08647
سود
-5.53 USD
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.08917
Stop loss
1.12278
سود
-5.53 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.09443
Take profit
1.08647
خرید
0.02
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۵۲
0.68247
0.68147
0.64966
0.68407
سود
-2.20 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68247
Stop loss
0.64966
سود
-2.20 USD
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.68147
Take profit
0.68407
خرید
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۸
0.98974
0.98760
0.95974
0.99606
سود
-2.27 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98974
Stop loss
0.95974
سود
-2.27 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98760
Take profit
0.99606
خرید
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۰۱
0.64125
0.63977
0.60815
0.64427
سود
-1.58 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64125
Stop loss
0.60815
سود
-1.58 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63977
Take profit
0.64427
فروش
0.01
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۸
0.63885
0.63980
0.66961
0.63346
سود
-1.05 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63885
Stop loss
0.66961
سود
-1.05 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63980
Take profit
0.63346
فروش
0.01
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۴
1.32510
1.32134
1.35511
1.31700
سود
2.75 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32510
Stop loss
1.35511
سود
2.75 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32134
Take profit
1.31700
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۱
0.68518
0.68147
0.64966
0.68407
سود
-3.81 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68518
Stop loss
0.64966
سود
-3.81 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68147
Take profit
0.68407
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
1.32231
1.32133
1.29231
1.33042
سود
-0.84 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32231
Stop loss
1.29231
سود
-0.84 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32133
Take profit
1.33042
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۹
1.32039
1.32134
1.35511
1.31700
سود
-0.82 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.32039
Stop loss
1.35511
سود
-0.82 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32134
Take profit
1.31700
فروش
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۸
1.10348
1.10817
1.13708
1.10078
سود
-4.79 USD
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.10348
Stop loss
1.13708
سود
-4.79 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.10817
Take profit
1.10078
خرید
0.01
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۰
0.68789
0.68147
0.64966
0.68407
سود
-6.52 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.68789
Stop loss
0.64966
سود
-6.52 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68147
Take profit
0.68407
خرید
0.01
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۳
0.69056
0.68147
0.64966
0.68407
سود
-9.19 USD
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.69056
Stop loss
0.64966
سود
-9.19 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.68147
Take profit
0.68407
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
0.63604
0.63980
0.66961
0.63346
سود
-3.86 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.63604
Stop loss
0.66961
سود
-3.86 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.63980
Take profit
0.63346
خرید
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۷
0.99336
0.98760
0.95974
0.99606
سود
-5.93 USD
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.99336
Stop loss
0.95974
سود
-5.93 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.98760
Take profit
0.99606
فروش
0.01
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
1.31568
1.32134
1.35511
1.31700
سود
-4.38 USD
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.31568
Stop loss
1.35511
سود
-4.38 USD
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.32134
Take profit
1.31700